Izvajanje dokazov

Italija

Vsebino zagotavlja
Italija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Italija

Pridobivanje dokazov


*obvezen vnos

Člen 2 – Zaprošena sodišča

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 3 – Osrednji organ

Izvirna jezikovna različica te strani italijanščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministrstvo za pravosodje)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - Affari civili internazionali

Vía Arenula n. 70

00186 - ROMA - ITALIA

Telefon: +39 06 6885 2480/2517

Telefaks: +39 06 6889 7529

E-naslov: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Italijanščina

ali: obrazci, izpolnjeni v jeziku države, ki je zaprosila, če jim je priložen prevod v italijanščino, ki ga je potrdil javni organ ali uradni prevajalec.

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Zaprosila v zvezi s pridobivanjem dokazov se lahko pošljejo po pošti ali telefaksu.

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Izvirna jezikovna različica te strani italijanščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministrstvo za pravosodje)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - Affari civili internazionali

Vía Arenula n. 70

00186 - ROMA - ITALIA

Telefon: +39 06 6885 2480/2517

Telefaks: +39 06 6889 7529

E-naslov: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

Italija ne namerava uporabiti možnosti ohranitve ali sklenitve sporazumov ali dogovorov z drugimi državami članicami EU, da bi se še bolj olajšalo pridobivanje dokazov, saj meni, da so določbe iz Uredbe (ES) št. 1206/2001 ustrezne in zadostne.

Zadnja posodobitev: 12/01/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.