Izvajanje dokazov

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2 – Zaprošena sodišča

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 3 – Osrednji organ

Office of the State Advocate, Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta, VLT 1311

Telefon:       +356 22265000

E-pošta: info@stateadvocate.mt

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Uradni jezik: angleščina.

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Sodišča lahko zaprosila sprejemajo po telefaksu in elektronski pošti.

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Office of the State Advocate, Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta, VLT 1311

Telefon:       +356 22265000

E-pošta: info@stateadvocate.mt

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

Sporazum: ga ni.

Zadnja posodobitev: 09/07/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.