Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Izvajanje dokazov

Severna Irska

Vsebino zagotavlja
Severna Irska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Združeno kraljestvo

Severna Irska

Pridobivanje dokazov


*obvezen vnos

Člen 2 – Zaprošena sodišča

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 3 – Osrednji organ

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Angleščina in francoščina.

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Zaprosila za vse zadeve, razen za vzajemno izvrševanje sodnih odločb v preživninskih zadevah, bodo imenovana sodišča sprejela samo, če so poslana po pošti.

Zadeve, ki se nanašajo na vzajemno izvrševanje odločb v preživninskih zadevah v skladu z ustaljenim postopkom, se lahko pošljejo po pošti, telefaksu ali e-pošti.

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

Združeno kraljestvo ne namerava ohraniti dvostranskih sporazumov z drugimi državami članicami o pridobivanju dokazov. Vendar pa je države članice, s katerimi ima tovrstne dvostranske sporazume, obvestilo, da želi, da bi se ti sporazumi še naprej uporabljali za primere med zadevnimi državami članicami in čezmorskimi ozemlji Združenega kraljestva, ki niso del Evropske unije.

Države, s katerimi ima Združeno kraljestvo dvostranske sporazume, in datumi teh sporazumov:

Avstrija 31.3.31   Grčija 7.2.36

Belgija 21.6.22   Italija 17.12.30

Danska 29.11.32   Nizozemska 31.5.32

Finska 11.8.33      Portugalska 9.7.31

Francija 2.2.22    Španija 27.6.29

Nemčija 20.3.28   Švedska 28.8.30

Ti dvostranski sporazumi se bodo še naprej uporabljali za naslednja čezmorska ozemlja Združenega kraljestva, ki niso del Evropske unije:

Kanalski otoki

Otok Man

Angvila

Bermudi

Britanski Deviški otoki

Kajmanski otoki

Falklandski otoki in pridružena območja

Monserat

Suvereni coni Akrotiri in Dekelia (Ciper)

Sveta Helena in pridružena območja

Otoki Turks in Caicos

Zadnja posodobitev: 17/08/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.