Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
  Swipe to change

  Izvajanje dokazov

  Poljska

  Vsebino zagotavlja
  Poljska

  Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta.

  Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


  Člen 2 – Zaprošena sodišča

  Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
  Seznam pristojnih organov

  Člen 3 – Osrednji organ

  Osrednji organ iz člena 3 je: Ministrstvo za pravosodje (Ministerstwo Sprawiedliwości), Oddelek za mednarodno sodelovanje in človekove pravice (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka).

  Ministrstvo za pravosodje (Ministerstwo Sprawiedliwości)
  Oddelek za mednarodno sodelovanje in človekove pravice (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa
  Telefon/telefaks: +48 22 2390870/+48 22 6280949
  E-naslov: dwmpc@ms.gov.pl

  Jeziki: poljščina, angleščina, nemščina in francoščina.

  Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

  V skladu s členom 5 je sprejemljiv jezik za zaprosila poljščina.

  Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

  Dokumenti se lahko pošljejo samo po pošti.

  Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

  Ministrstvo za pravosodje (Ministerstwo Sprawiedliwości)

  Oddelek za mednarodno sodelovanje in človekove pravice (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

  Al. Ujazdowskie 11

  00-950 Warszawa

  Telefon/telefaks: +48 22 2390870/+48 22 6280949

  Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

  Ni relevantno.

  Zadnja posodobitev: 21/12/2023

  Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.