Izvajanje dokazov

Poljska

Vsebino zagotavlja
Poljska

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2 – Zaprošena sodišča

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 3 – Osrednji organ

Osrednji organ iz člena 3 je: Ministrstvo za pravosodje (Ministerstwo Sprawiedliwości), Oddelek za mednarodno sodelovanje in človekove pravice (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka).

Ministrstvo za pravosodje (Ministerstwo Sprawiedliwości)
Oddelek za mednarodno sodelovanje in človekove pravice (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Telefon/telefaks: +48 22 2390870/+48 22 6280949
E-naslov: dwmpc@ms.gov.pl

Jeziki: poljščina, angleščina, nemščina in francoščina.

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

V skladu s členom 5 je sprejemljiv jezik za zaprosila poljščina.

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Dokumenti se lahko pošljejo samo po pošti.

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Ministrstvo za pravosodje (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Oddelek za mednarodno sodelovanje in človekove pravice (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Telefon/telefaks: +48 22 2390870/+48 22 6280949

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 08/08/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.