Izvajanje dokazov

Portugalska

Vsebino zagotavlja
Portugalska

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2 – Zaprošena sodišča

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 3 – Osrednji organ

Generalni direktorat za pravosodje (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9–14

PT - 1990-097 LISBOA

Telefon: +351 217906500 – +351 217906200/1

Telefaks: +351 211545116 – +351 211545100

E-naslov: correio@dgaj.mj.pt

Spletišče: https://dgaj.justica.gov.pt/

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Standardni obrazci se izpolnijo v portugalščini ali španščini.

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Zaprosila in druga sporočila se lahko prejmejo po:

pošti,

telefaksu in

telematskih sredstvih.

V nujnih primerih se lahko uporabijo:

telegram,

telefonski klic (sledi predložitev pisnega dokumenta) in

druga analogna komunikacijska sredstva.

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Za presojo zaprosil za neposredno pridobivanje dokazov je pristojen osrednji organ:

Generalni direktorat za pravosodje (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBOA

Portugalska

Telefon: +351 217906200

Telefaks: +351 211545100/60

E-naslov: correio@dgaj.mj.pt

Spletišče: https://dgaj.justica.gov.pt/

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

Za namene člena 21(3) so priložene kopije uredbe št. 14/98 z dne 27. maja 1998, obvestila št. 274/98 in seznama št. 73/2000, pri čemer se vsi sklicujejo na Sporazum med Portugalsko republiko in Kraljevino Španijo o pravosodnem sodelovanju v kazenskih in civilnih zadevah.

Zadnja posodobitev: 28/03/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.