Izvajanje dokazov

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija

Člen 2 – Zaprošena sodišča

Romunsko sodišče, ki je pristojno za sprejemanje zaprosil, je okrožno sodišče, na območju katerega bo izvršeno pridobivanje dokazov po zaprosilu držav članic EU.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 3 – Osrednji organ

Osrednji organ

Romunski osrednji organ je Ministrstvo za pravosodje.

Ministrstvo za pravosodje

Direktorat za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Služba za mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă)

Str. Apollodor 17, Sector 5, 050741 Bukarešta

Telefon: +40 372041077 sekretariat

Telefon: +40 372041083, +40 372041218 (Služba za mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah) (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Telefaks: +40 372041079, +40 372041084

e-naslov: dreptinternational@just.ro, ddit@just.ro

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Posredovanje zaprosil in drugih sporočil: romunščina.

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Dokumenti se lahko prejmejo po pošti ali telefaksu.

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Ministrstvo za pravosodje

Direktorat za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje

Služba za mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah

Str. Apollodor 17, Sector 5, 050741 Bukarešta

Telefon: +40 372041077 sekretariat

Telefon: +40 372041083, +40 372041218 (Služba za mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah)

Telefaks: +40 372041079

e-naslov: dreptinternational@just.ro, ddit@just.ro

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 22/12/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.