Izvajanje dokazov

Slovenija

Vsebino zagotavlja
Slovenija

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2 – Zaprošena sodišča

Informacije dobite preko iskalnika po sodiščih.

Člen 3 – Osrednji organ

Centralni organ je Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Tel.: (386) 1 369 53 42

Fax: (386) 1 369 57 83

E-pošta: gp.mp@gov.si

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Slovenija bo sprejela obrazce izpolnjene v slovenskem in angleškem jeziku.

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Slovenija

Tel.: (386) 1 369 53 42

Fax: (386) 1 369 57 83

E-pošta: mp@gov.si

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

  • Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah z dne 7. februarja 1994.
Zadnja posodobitev: 08/08/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.