Bevisupptagning

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2 – Anmodad domstol

Alla distriktsdomstolar (Eparchiakó Dikastírio) i Cypern som har civilrättslig behörighet, även familjedomstolarna (Oikogeneiakó Dikastírio).

  • Distriktsdomstolen i Nicosia (Eparchiakó Dikastírio Lefkosías)

Adress: Charalampou Mouskou, 1405 Nicosia, Cypern

Tfn: +357 22865518

Fax: +357 22304212 / 22805330

E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Distriktsdomstolen i Limassol (Eparchiakó Dikastírio Lemesoú)

Adress: Leoforos Lordou Vyronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cypern

Tfn: +357 25806100/25806128

Fax: +357 25305311

E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Distriktsdomstolen i Larnaca (Eparchiakó Dikastírio Lárnakas)

Adress: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca, P.O. Box 40107, Cypern

Tfn: +357 24802721

Fax: +357 24802800

E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Distriktsdomstolen i Pafos (Eparchiakó Dikastírio Páfou)

Adress: Corner of Neofytou & Nikou Nikolaidi Streets, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cypern

Tfn: +357 26802601

Fax: +357 26306395

E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Distriktsdomstolen i Famagusta (Eparchiakó Dikastírio Ammochóstou)

Adress: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cypern

Tfn: +357 23730950/23742075

Fax: +357 23741904

E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Familjedomstolen i Nicosia (Oikogeneiakó Dikastírio Lefkosías)

Tfn: Tfn: +357 22369717-718

Fax: +357 22660028

Adress: Diagorou 8, Kritikos Tower 9th-11th floor

  • Familjedomstolen i Limassol (Oikogeneiakó Dikastírio Lemesoú)

Tfn: +357 25806133

Fax: +357 25305054

Adress: Leoforos Lordou Vyronos 8, 3726 Limassol

  • Familjedomstolen i Larnaca/Famagusta (Oikogeneiakó Dikastírio Lárnakas/Ammochóstou)

Tfn: +357 24802754

Fax: +357 24802800

Adress: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca

  • Familjedomstolen i Pafos (Oikogeneiakó Dikastírio Páfou)

Tfn: +357 26802626

Fax: +357 26306395

Artikel 3 – Centralt organ

Det centrala organ och den behöriga myndighet som avses i artikel 3.3 är följande:

Ministry of Justice and Public Order (Ministeriet för justitiefrågor och allmän ordning)

International Legal Cooperation Unit (Enheten för internationellt rättsligt samarbete)

Leoforos Athalassas 125

Dasoupoli, 1461 Nicosia

Cypern

Ansvariga personer

Yioulika Hadjiprodromou

Juridisk handläggare

International Legal Cooperation Unit

Ministry of Justice and Public Order

Tfn: +357 22805943

Fax: +357 22518328

E-post: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

Troodia Dionysiou

Handläggare

International Legal Cooperation Unit

Ministry of Justice and Public Order

Tfn: +357 22805932

Fax: +357 22518328

E-post: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

De språk som godtas för de handlingar som avses i artikel 5 är Cyperns officiella språk (grekiska och turkiska), plus engelska.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Post eller fax.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Ministry of Justice and Public Order

International Legal Cooperation Unit

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

Cypern

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 04/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.