På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Bevisupptagning

England och Wales

Innehåll inlagt av
England och Wales

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Förenade kungariket

England och Wales

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2 – Anmodad domstol

London och sydöstra England

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

United Kingdom

Tfn:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fax: +44 870 324 0025

E-post: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Webbplats: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Sydvästra England

Bristol Civil and Family Justice Centre

2 Redcliff Street

Bristol

BS1 6GR

United Kingdom

Tfn: +44 1173 664 800

Fax: +44 870 324 0048

E-post: e-filing@bristol.countycourt.gsi.gov.uk

Webbplats: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/bristol-civil-and-family-justice-centre?q=bristol

Centrala England

Birmingham Civil and Family Justice Centre

Priory Courts

33 Bull Street

Birmingham

B4 6DS

United Kingdom

Tfn: + 44 300 123 5577

E-post: BCJC_EU_Requests@hmcts.gsi.gov.uk

Webbplats: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/birmingham-civil-and-family-justice-centre?q=birmingham

Nordöstra England

Leeds Combined Court

The Court House

1 Oxford Row

Leeds

LS1 3BG

United Kingdom

Tfn: +44 113 306 2800

E-post: djorders@leeds.countycourt.gsi.gov.uk

Webbplats: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/leeds-combined-court-centre?q=leeds

Nordvästra England

Manchester County Court and Family Court

1 Bridge Street West

Manchester

M60 9DJ

United Kingdom

Tfn: +44 1612 405 000

Fax: +44 1264 785 032

E-post: e-filing@manchester.countycourt.gsi.gov.uk

Webbplats: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/manchester-county-court-and-family-court

Wales

Cardiff Civil and Family Justice Centre

2 Park Street

Cardiff

CF10 1ET

Wales

United Kingdom

Tfn: + 44 2920 376 400

Fax: + 44 01264 347 951

E-post: enquiries@cardiff.countycourt.gsi.gov.uk

Webbplats: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/cardiff-civil-and-family-justice-centre?q=cardiff

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3 – Centralt organ

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

United Kingdom

Tfn:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fax: +44 870 324 0025

E-post: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Webbplats: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Standardformuläret godtas på engelska och på franska.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Framställningar (med undantag för ömsesidig verkställighet av beslut om underhållsbidrag) måste skickas per post för att godtas av de utsedda domstolarna.

Vad gäller ärenden om ömsesidig verkställighet av beslut om underhållsbidrag kan framställningar som görs enligt de gällande förfarandena godtas om de skickas per post, fax eller e-post.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

United Kingdom

Tfn:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fax: +44 870 324 0025

e-post: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Webbplats: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Förenade kungariket avser inte att behålla några bilaterala avtal med andra medlemsstater om bevisupptagning mellan Förenade kungariket och dem. Förenade kungariket har dock informerat de medlemsstater med vilka man har bilaterala avtal, att man vill att dessa avtal ska fortsätta att gälla med avseende på ärenden mellan dessa medlemsstater och de brittiska utomeuropeiska territorier som inte är en del av Europeiska unionen.

De länder med vilka Förenade kungariket har bilaterala avtal samt datumen för dessa avtal är följande:

Österrike 31/03/31     Grekland 07/02/36

Belgien 21/06/22     Italien 17/12/30

Danmark 29/11/32    Nederländerna 31/05/32

Finland 11/08/33       Portugal 09/07/31

Frankrike 02/02/22       Spanien 27/06/29

Tyskland 20/03/28    Sverige 28/08/30

De av Förenade kungarikets utomeuropeiska territorier utanför unionen för vilka dessa bilaterala avtal kommer att fortsätta att gälla är

Kanalöarna

Isle of Man

Anguilla

Bermuda

Brittiska Jungfruöarna

Caymanöarna

Falklandsöarna och underlydande områden

Montserrat

De suveräna basområdena Akrotiri och Dhekelia (Cypern)

Sankt Helena och underlydande områden

Turks- och Caicosöarna

Senaste uppdatering: 18/02/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.