På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Bevisupptagning

Gibraltar

Innehåll inlagt av
Gibraltar

Artikel 2 – Anmodad domstol

Bevisupptagning, ”anmodad domstol”

The Supreme Court of Gibraltar

277 Main Street

Gibraltar

Tfn: +350 200 75608

Artikel 3 – Centralt organ

All formell kommunikation ska adresseras till

HM Attorney General of Gibraltar

c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation

Jossua Hassan House

Gibraltar

Tfn: + 350 78882

Fax: + 350 79891

och sedan sändas via

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign and Commonwealth Office

European Union (Mediterranean)

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Tfn: + 44 20 7008 2862

Fax: + 44.20 7008 3629 eller + 44 20 7008 8259

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Engelska och franska.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Framställningar måste sändas per post via Foreign and Commonwealth Office i London i enlighet med det förfarande som redan har beskrivits.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

All formell kommunikation ska adresseras till

HM Attorney General of Gibraltar

c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation

Jossua Hassan House

Gibraltar

Tfn: + 350 78882

Fax: + 350 79891

och sedan sändas via

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign and Commonwealth Office

European Union (Mediterranean)

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Tfn: + 44 20 7008 2862

Fax: + 44.20 7008 3629 eller + 44 20 7008 8259

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Förenade kungariket har inte för avsikt att behålla några bilaterala avtal med andra medlemsstater om bevisupptagning mellan Förenade kungariket och de andra medlemsstaterna. Det har emellertid underrättat de medlemsstater som det har ingått bilaterala avtal med att de vill att dessa ska fortsätta gälla för mål mellan dessa medlemsstater och Förenade kungarikets utomeuropeiska territorier som inte är en del av Europeiska unionen.

De länder som Förenade kungariket har bilaterala avtal med och datumet för dessa avtal är följande:

Österrike 31/03/31      Grekland 07/02/36

Belgien 21/06/22      Italien 17/12/30

Danmark 29/11/32     Nederländerna 31/05/32

Finland 11/08/33        Portugal 09/07/31

Frankrike 02/02/22       Spanien 27/06/29

Tyskland 20/03/28    Sverige 28/08/30

Förenade kungarikets territorier utanför EU som dessa avtal fortfarande ska gälla för är:

Kanalöarna

Isle of Man

Anguilla

Bermuda

Brittiska Jungfruöarna

Caymanöarna

Falklandsöarna och besittningar

Montserrat

De suveräna militärbasområdena Akrotiri och Dhekelia (Cypern)

Sankt Helena och besittningar

Turks- och Caicosöarna

Senaste uppdatering: 10/03/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.