På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.
Vi beklagar men översättningen är ännu inte klar

Bevisupptagning

Förenade kungariket

Innehåll inlagt av
Förenade kungariket