Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Tjekkiet

Anerkendelse og håndhævelse af domme i civil- og handelsretlige sager - Det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument


*skal udfyldes

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

De tjekkiske distriktsdomstole behandler sagerne som foreskrevet i artikel 167 i lov nr. 99/1963 (civilprocesloven), som ændret.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

De tjekkiske distriktsdomstole behandler sagerne som foreskrevet i artikel 58 og artikel 201-203g i lov nr. 99/1963 (civilprocesloven), som ændret.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Tjekkisk.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Distriktsdomstole.

Sidste opdatering: 18/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.