Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Ungarn

Indholdet er leveret af
Ungarn

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Ungarn

Anerkendelse og håndhævelse af domme i civil- og handelsretlige sager - Det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument


*skal udfyldes

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

De bestemmelser, der i Ungarn regulerer berigtigelse eller tilbagekaldelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, er bestemmelserne i kapitel II i lov nr. LIII af 1994 om tvangsfuldbyrdelse.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

De bestemmelser, der regulerer prøvelse af den dom, der ligger til grund for attestationen som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, er bestemmelserne i kapitel VII i lov nr. III af 1952 om den civile lovbog.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

De sprog, der accepteres ved udfærdigelsen af attesten om det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument, er engelsk og ungarsk.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Den myndighed, der er kompetent til at attestere et officielt bekræftet dokument, der er udfærdiget i Ungarn, som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, er normalt distriktsretten, i hvis retskreds den relevante myndighed er beliggende.

Hvis et officielt bekræftet dokument er udfærdiget af en notar, hvis en notar har udstedt et påbud, eller en notar har godkendt et forlig, der derved får samme retsvirkning som et retsforlig, er den kompetente attestationsmyndighed derimod notarius publicus.

De retter, der har kompetence til at attestere officielt bekræftede dokumenter, der er udfærdiget i Ungarn, som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, kan findes ved at bruge søgemaskinen øverst på siden.

Notarer, der fungerer som attestationsmyndighed, kan findes ved at bruge den søgemaskine, der kan tilgås via dette link.

Sidste opdatering: 24/10/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.