Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Portugal

Indholdet er leveret af
Portugal

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Portugal

Anerkendelse og håndhævelse af domme i civil- og handelsretlige sager - Det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument


*skal udfyldes

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

Anmodninger om at berigtige eller tilbagekalde en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument fremsættes af den ret, som udstedte attesten, ved hjælp af standardformularen i bilag VI til forordningen.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

Med hensyn til artikel 19, stk. 1, litra a), er prøvelsesproceduren fastlagt i artikel 696e i den civile retsplejelov.

Med hensyn til artikel 19, stk. 1, litra b), er prøvelsesproceduren fastlagt i artikel 140 i den civile retsplejelov.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Portugisisk er det eneste sprog, der accepteres.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Notarer har bemyndigelse til at attestere officielt bekræftede dokumenter.

Sidste opdatering: 07/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.