Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος

Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε χώρα αναφορικά με τον κανονισμό αριθ. 805/2004

Γενικές πληροφορίες

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις

Ο κανονισμός εφαρμόζεται μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εξαίρεση της Δανίας.

Επιτρέπει, υπό ορισμένους όρους, την αποφυγή λήψης ενδιάμεσων μέτρων στο κράτος μέλος όπου ζητείται η εκτέλεση, τα οποία ήταν απαραίτητα μέχρι τούδε για αποφάσεις που εκδίδονταν σε άλλο κράτος μέλος, στις περιπτώσεις όπου έχει εξακριβωθεί η έλλειψη οποιασδήποτε διαφωνίας ως προς το χαρακτήρα ή το μέγεθος τη οφειλής. Οι όροι αυτοί σχετίζονται ιδίως με την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων στην περίπτωση ερημοδικιών. Η κατάργηση του exequatur θα επιτρέψει στους πιστωτές να επιτυγχάνουν μια ταχεία και αποτελεσματική εκτέλεση αποφάσεων στο εξωτερικό, χωρίς τη συμμετοχή των δικαστηρίων του κράτους μέλους στο οποίο ζητείται η εκτέλεση σε χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες.

Ο κανονισμός προβλέπει έξι τύπους εντύπων.

Στην ευρωπαϊκή πύλη e-Justice θα βρείτε πληροφορίες για την εφαρμογή του κανονισμού, καθώς και ένα εύχρηστο εργαλείο για τη συμπλήρωση των εντύπων.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος

πρακτικοσ οδηγοσ για την εφαρμογη του κανονισμου για τον ευρωπαϊκο εκτελεστο τιτλο PDF (1176 Kb) el

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Δικαστικού ΑΤΛΑΝΤΑ (έκλεισε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017)


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος


*υποχρεωτικά στοιχεία
Τελευταία επικαιροποίηση: 15/04/2022

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.