Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Bulgaria

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Ensimmäisen asteen tuomioistuin voi asiaa tutkittuaan oikaista tai peruuttaa riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen (siviiliprosessilain 619 §:n 4 momentti).

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Velallinen voi esittää asetuksen 19 artiklan mukaisesti korkeimmalle kassaatiotuomioistuimelle hakemuksen asianomaisen tuomion tutkimiseksi uudelleen. Tuomioistuin tutkii hakemuksen siviiliprosessilain 24 luvun (voimassa olevien päätösten kumoaminen) mukaisesti.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Bulgarian tasavalta nimeää bulgarian kielen.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Toimivaltainen viranomainen on tuomioistuin, jonka alueella virallinen asiakirja on annettu (siviiliprosessilain 619 §:n 1 momentti).

Päivitetty viimeksi: 27/10/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.