Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Tšekki

Sisällön tuottaja:
Tšekki

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Tšekki

Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano – Siviili- ja kauppaoikeuden alan tuomiot – Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste


*pakollinen kenttä

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Tšekin piirituomioistuimet (okresní soud) noudattavat riita-asioiden oikeudenkäyntilain nro 99/1963 (občanský soudní řád), sellaisena kuin se on muutettuna, 167 pykälää.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Tšekin piirituomioistuimet (okresní soud) noudattavat riita-asioiden oikeudenkäyntilain nro 99/1963 (občanský soudní řád), sellaisena kuin se on muutettuna, 201–243 pykälää.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Tšekki

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Piirituomioistuimet (okresní soud).

Päivitetty viimeksi: 03/06/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.