Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Portugali

Sisällön tuottaja:
Portugali

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Eurooppalaista täytäntöönpanoperustetta koskevaan todistukseen liittyvä oikaisu- tai peruuttamishakemus voidaan tehdä käyttämällä asetuksen liitteen VI mukaista vakiolomaketta. Hakemus osoitetaan todistuksen myöntäneelle taholle.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Asetuksen 19 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta uudelleentutkimismenettelystä säädetään siviiliprosessilain (Código de Processo Civil) 696 §:n e momentissa.

Asetuksen 19 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta uudelleentutkimismenettelystä säädetään siviiliprosessilain (Código de Processo Civil) 140 §:ssä.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Hyväksytty kieli on portugali.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Tätä varten nimetyt viranomaiset ovat notaarit (notários).

Päivitetty viimeksi: 07/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.