Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Portugali

Sisällön tuottaja:
Portugali

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Portugali

Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano – Siviili- ja kauppaoikeuden alan tuomiot – Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste


*pakollinen kenttä

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Eurooppalaista täytäntöönpanoperustetta koskevaan todistukseen liittyvä oikaisu- tai peruuttamishakemus voidaan tehdä käyttämällä asetuksen liitteen VI mukaista vakiolomaketta. Hakemus osoitetaan todistuksen myöntäneelle taholle.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Asetuksen 19 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta uudelleentutkimismenettelystä säädetään siviiliprosessilain (Código de Processo Civil) 696 §:n e momentissa.

Asetuksen 19 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta uudelleentutkimismenettelystä säädetään siviiliprosessilain (Código de Processo Civil) 140 §:ssä.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Hyväksytty kieli on portugali.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Tätä varten nimetyt viranomaiset ovat notaarit (notários).

Päivitetty viimeksi: 07/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.