Europski ovršni naslov

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Grčka

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Europski ovršni naslov


*obvezan unos

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

U slučaju kada je izdana potvrda europskog naloga za izvršenje u vezi sa sudskom odlukom, postupak ispravljanja ili povlačenja potvrde utvrđen je člankom 10. Uredbe (EZ) br. 805/2004. Pritom se isti postupak primjenjuje na potvrde sudskih nagodbi (članak 24. stavak 3. Uredbe) te javnih isprava (članak 25. stavak 3.). Postupci te vrste te postupci o pitanju nadležnosti u Grčkoj su uređeni člankom 933. Zakona o parničnom postupku (κώδικας πολιτικής δικονομίας), koji se odnosi na ulaganje prigovora na valjanost ovršne isprave. Međutim, ispravljanje ili povlačenje ne može se osporiti jer se članak 10. stavak 4. Uredbe primjenjuje analogijom te se u skladu s člankom 24. stavkom 3. i člankom 25. stavkom 3. primjenjuje na isti način u pogledu sudskih nagodbi i javnih isprava.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

U slučaju kada je sudsku odluku koja je potvrđena kao europski nalog za izvršenje potrebno preispitati jer se dužnik nije mogao braniti zbog prekasno upućenog sudskog poziva ili zbog više sile, odnosno izvanrednih okolnosti izvan njegove kontrole, primjenjuje se postupak suda koji je donio predmetnu odluku. To je postupak za ulaganje prigovora zbog neispunjavanja obveza predviđen Zakonom o parničnom postupku (članak 495. i članak 501.ff).

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Zahtjevi za potvrdu europskog naloga za izvršenje kao javne isprave koja je izvršiva u državi članici, u skladu s člankom 25. stavkom 1. Uredbe, zaprimaju se na grčkom ili engleskom jeziku.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Za ovjeru europskog naloga za izvršenje, odnosno javne isprave na koju se primjenjuje članak 4. stavak 3. Uredbe u vezi s člankom 904. stavkom 2. točkama (d) i (g) grčkog Zakona o parničnom postupku, nadležna je osoba koja je na temelju grčkog prava ovlaštena za izdavanje izvršne isprave. U slučaju javnobilježničkih isprava nadležan je javni bilježnik koji ih izdaje. Za isprave koje su u skladu s pravom izvršive, ali ih ne izdaje sud, nadležna je osoba koja izdaje te isprave, primjerice javni bilježnik.

Posljednji put ažurirano: 19/04/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.