Europski ovršni naslov

Mađarska

Sadržaj omogućio
Mađarska

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Odredbe kojima se u Mađarskoj uređuje ispravak ili povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje odredbe su poglavlja II. Zakona LIII o ovrsi iz 1994.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Odredbe kojima se uređuje preispitivanje sudske odluke kao osnove za potvrđivanje europskog naloga za izvršenje odredbe su poglavlja VII. Zakona III o građanskom zakoniku iz 1952.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Potvrda europskog naloga za izvršenje može biti popunjena na engleskom i mađarskom jeziku.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Tijelo nadležno za potvrđivanje autentične isprave izdane u Mađarskoj kao europskog naloga za izvršenje obično je okružni sud u čijoj je nadležnosti tijelo koje sastavlja ispravu.

Međutim, u slučaju autentične isprave koju sastavlja javni bilježnik, naloga koji izdaje javni bilježnik ili nagodbe koju odobrava javni bilježnik, a koja ima isti učinak kao sudska nagodba, nadležno je tijelo za izdavanje potvrda javni bilježnik.

Sudovi nadležni za potvrđivanje autentičnih isprava sastavljenih u Mađarskoj kao europskih naloga za izvršenje mogu se pronaći upotrebom alata za pretraživanje na vrhu stranice.

Javni bilježnici koji djeluju kao tijela za izdavanje potvrda mogu se pronaći s pomoću funkcije pretraživanja dostupne na poveznici.

Posljednji put ažurirano: 24/10/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.