Europski ovršni naslov

Italija

Sadržaj omogućio
Italija

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Postupak za ispravak potvrde europskog naloga za izvršenje iz članka 10. stavka 2., predviđen talijanskim pravom, ispravak je materijalne pogreške. Mjerodavne su odredbe članak 287. i dalje Zakona o parničnom postupku.

Postupak za povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje iz članka 10. stavka 2., predviđen talijanskim pravom, povlačenje je u sudskom vijeću. Mjerodavne su odredbe Zakona o parničnom postupku članak 737. i dalje. Pokreće se žalbenim postupkom, a zaključuje obrazloženom odlukom vijeća sudaca. Moguća je rasprava.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Prema talijanskom pravu postupak za preispitivanje iz članka 19. stavka 1. podrazumijeva redovni pravni lijek (članak 323. i dalje Zakona o parničnom postupku: žalba i žalba u kasacijskom postupku) i izvanredni pravni lijek (članak 395. Zakona o parničnom postupku).

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Prihvaćeni je jezik u skladu s člankom 20. stavkom 2. točkom (c) talijanski.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Ovlašteno je tijelo u skladu s člankom 25. sud.

Posljednji put ažurirano: 22/07/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.