Europski ovršni naslov

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Latvija

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Europski ovršni naslov


*obvezan unos

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleski već su prevedeni.

Kad je riječ o informacijama o pravilima u nacionalnom zakonodavstvu kojim se provodi članak 10. stavak 2. Uredbe i utvrđuje postupak za ispravljanje ili povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje, latvijska nadležna tijela izjavljuju da su provedbene mjere za članak 10. stavak 2. uključene u članak 543.1 i članak 545.1 Zakona o parničnom postupku.

„Članak 543.1. Ispravljanje pogrešaka u izvršnim ispravama Europske unije

(1) Na zahtjev stranke u postupku, sud koji je izrekao presudu ili donio odluku može ispraviti pogreške u potvrdi europskog naloga za izvršenje na temelju članka 10. Uredbe (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, u potvrdi iz članka 41. stavka 1. ili članka 42. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003, ili u potvrdi iz članka 5. Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća na temelju članka 9. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 606/2013. Sud može pogreške u potvrdi iz članka 5. Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ispravljati i na vlastitu inicijativu.

(2) Za podnošenje zahtjeva za ispravljanje potvrde europskog naloga za izvršenje upotrebljava se obrazac iz članka 10. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća.

(3) Pitanje ispravljanja pogrešaka razmatra se na sudskom ročištu, o čemu se stranke prethodno obavještavaju. Nepojavljivanje stranaka neće spriječiti razmatranje tog pitanja.

(4) Pogreške u izvršnim ispravama iz stavka 1. ovog članka ispravljaju se sudskom odlukom.

(5) U vezi sa sudskom odlukom o ispravljanju pogreške u izvršnoj ispravi može se podnijeti dodatna žalba.

Članak 545.1. Povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje i potvrde iz članka 5. Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

(1) Na zahtjev stranke u postupku, uz korištenje obrasca iz članka 10. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, sud koji je izrekao presudu ili donio odluku može povući potvrdu europskog naloga za izvršenje na temelju članka 10. Uredbe (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća.

(1.1) Na zahtjev stranke u postupku ili na vlastitu inicijativu, uz korištenje potvrde iz članka 14. Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, sud koji je donio odluku može povući potvrdu iz članka 5. Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća na temelju članka 9. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća.

(2) Zahtjev za povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje ili potvrde iz članka 5. Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća razmatra se na sudskom ročištu, o čemu se prethodno obavještavaju stranke. Nepojavljivanje stranaka neće spriječiti razmatranje tog pitanja.

(3) U vezi sa sudskom odlukom može se podnijeti dodatna žalba.”

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleski već su prevedeni.

Kad je riječ o provedbi članka 19. stavka 1. Uredbe, u nacionalno zakonodavstvo nisu uključena dodatna pravila, s obzirom na to da su u Latviji ta pravila obuhvaćena odredbama Zakona o parničnom postupku.

„Članak 51. Ponovno određivanje postupovnih rokova

(1) Na zahtjev stranke u postupku sud ponovno određuje propuštene postupovne rokove ako utvrdi da su razlozi za njihovo propuštanje bili opravdani.

(2) Pri ponovnom određivanju propuštenih postupovnih rokova sud dopušta provođenje odgođene postupovne radnje.

Članak 52. Produljenje postupovnih rokova

Na zahtjev stranke u postupku mogu se produljiti postupovni rokovi koje je odredio sud ili sudac.

Članak 53. Postupak za produljenje ili ponovno određivanje postupovnih rokova

(1) Zahtjev za produljenje rokova ili ponovno određivanje propuštenih rokova podnosi se sudu na kojem treba provesti odgođenu radnju i razmatra se u pisanom postupku. Prije no što se zahtjev razmotri u pisanom postupku, o tome se obavještavaju stranke u postupku te im se istodobno šalje zahtjev za produljenje rokova ili ponovno određivanje propuštenih rokova.

(2) Uz zahtjev za ponovno određivanje postupovnih rokova prilažu se dokumenti koji su potrebni za provođenje postupovne radnje te se navodi osnova za ponovno određivanje rokova.

(3) Rok koji je odredio sudac može produljiti sudac pojedinac.

(4) U slučaju da sud ili sudac odbiju produljiti ili ponovno odrediti rok, može se podnijeti dodatna žalba.”

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

U skladu s člankom 20. stavkom 2. točkom (c) Uredbe u Latviji je prihvaćeni jezik za zaprimanje i izdavanje potvrde europskog naloga za izvršenje latvijski.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleski već su prevedeni.

U Latviji ne postoje tijela koja su ovlaštena za utvrđivanje javnih isprava u skladu s člankom 25. Uredbe.

Posljednji put ažurirano: 05/06/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.