Europski ovršni naslov

Portugal

Sadržaj omogućio
Portugal

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Portugal

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Europski ovršni naslov


*obvezan unos

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Prijedloge za ispravak ili povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje podnosi tijelo koje je izdalo potvrdu na standardnom obrascu iz Priloga VI. Uredbi.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

U vezi s člankom 19. stavkom 1. točkom (a) postupak preispitivanja utvrđen je u članku 696. točki (e) Zakona o parničnom postupku.

U vezi s člankom 19. stavkom 1. točkom (b) postupak preispitivanja utvrđen je u članku 140. Zakona o parničnom postupku.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Prihvaćeni je jezik portugalski.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Javni bilježnici ovlašteni su ovjeravati autentične isprave.

Posljednji put ažurirano: 07/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.