Europski ovršni naslov

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Izvorna jezična inačica ove stranice slovački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

U skladu s člankom 21. Zakona br. 160/2015 (Zakon o parničnom postupku (Civilný sporový poriadok)) za izmjene i povlačenje potvrda nadležan je sud koji je donio odluku ili sud na kojem je nagodba odobrena ili sklopljena. Sudovi unose ispravke potvrda u skladu s člankom 224. Zakona o parničnom postupku.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

U skladu s uvjetima iz članka 19. stavka 1. točke (a) Uredbe, slovački sudovi ovlašteni su za preispitivanje odluka u na temelju članaka 355. – 457. Zakona o parničnom postupku. U skladu s člankom 19. stavkom 1. točkom (b) Uredbe, sudovi preispituju odluke na temelju članka 122. Zakona o parničnom postupku (iznimka od isteka nakon isteka vremenskog razdoblja).

Člancima 355. – 457. uređeni su pojedinačni žalbeni postupci (žalba, ponovno pokretanje postupka i izvanredna žalba). Pojedinačnim odredbama uređeni su uvjeti za dopuštenost žalbi, pojedinosti koje trebaju sadržavati žalbe, radnje koje poduzimaju sudovi te njihovi postupci donošenja odluka o žalbama.

Pojedinačne odredbe Zakona o parničnom postupku dostupne su na Slov-lex.sk

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

U skladu s člankom 20. stavkom 2. točkom (c) Uredbe prihvaćeni je jezik slovački (u Slovačkoj Republici).

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

U skladu s člankom 21. stavkom 2. Zakona o parničnom postupku regionalni sud (krajský súd) nadležan za legalizaciju sudskih isprava u skladu s člankom 62. Zakona br. 97/1963 o međunarodnom privatnom pravu i Poslovniku, kako je izmijenjen, nadležan je za izdavanje, izmjenu ili opoziv potvrda u skladu s posebnim zakonodavstvom povezanim s javnim ispravama.

Regionalni sud nadležan je za legalizaciju sudskih isprava ili izdavanje apostila ako su predmetne isprave izdali okružni sudovi, javni bilježnici ili sudski izvršitelji čije je sjedište na području nadležnosti tog regionalnog suda, ako je autentičnost isprava ili potpisa na ispravi provjerena te ako su isprave prijevodi službenih prevoditelja ili izvješća stručnjaka.

Zakon br. 97/1963 dostupan je na Slov-lex.sk

Posljednji put ažurirano: 25/07/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.