Europski ovršni naslov

Slovenija

Sadržaj omogućio
Slovenija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovenija

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Europski ovršni naslov


*obvezan unos

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Postupci za ispravak iz članka 10. stavka 2.

  • U Sloveniji se zahtjev za ispravak podnosi tijelu koje je izdalo potvrdu europskog naloga za izvršenje (članak 42.c stavak 1. Zakona o izvršenju i osiguravanju tražbina).

Postupci za povlačenje iz članka 10. stavka 2.

  • Postupak za poništenje na temelju članka 42.c stavka 2. Zakona o izvršenju i osiguravanju tražbina (za poništenje je nadležan sud ili tijelo koje je izdalo potvrdu) i članka 40.c stavka 3. navedenog Zakona (u postupku za poništenje pravomoćne potvrde nadležnost ima sud koji je mjesno nadležan za odlučivanje o dopuštenom načinu izvršenja u postupku izvršenja koji se temelji na vjerodostojnoj ispravi nakon pravomoćnosti odluke o izvršenju).

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Ponovno pokretanje postupka u skladu s člancima od 394. do 405. Zakona o parničnom postupku.

Povrat u prijašnje stanje u skladu s člancima od 166. do 120. Zakona o parničnom postupku.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Službeni su jezici slovenski te dva jezika nacionalnih manjina koji su u službenoj uporabi na sudovima u područjima u kojima žive predmetne nacionalne manjine (članci 6. i 104. Zakona o parničnom postupku u vezi s člankom 15. Zakona o izvršenju i osiguravanju tražbina). Jezici su nacionalnih manjina talijanski i mađarski.

Etnički mješovita područja utvrđena su Zakonom o osnivanju općina („ZUODNO”; Uradni list RS (Službeni list Republike Slovenije) br. 108/06 – službeni pročišćeni tekst i br. 9/11). U članku 5. tog Zakona navodi se: „Etnički mješovita područja u smislu ovog Zakona područja su koja su definirana kao takva sadašnjim statutima općina Lendave, Hodoša-Šalovaca, Moravskih Toplica, Kopra, Izole i Pirana.”

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Javni bilježnici.

Popis javnih bilježnika dostupan je na adresi http://www.notar-z.si/poisci-notarja

Posljednji put ažurirano: 26/10/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.