Europski ovršni naslov

Španjolska

Sadržaj omogućio
Španjolska

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Postupak za ispravljanje pogrešaka u potvrdi europskog naloga za izvršenje, kako je predviđeno člankom 10. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 805/2004 utvrđen je u prva tri stavka članka 267.Organskog zakona 6/1985 od 1. srpnja 1985. o pravosuđu (Ley Orgánica del Poder Judicial).

Postupak za povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje, kako je predviđeno člankom 10. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 805/2004, provodi se u skladu s odredbama o zahtjevima za preispitivanje (recurso de reposición) utvrđenima u Zakonu 1/2000 od 7. siječnja 2000. o parničnom postupku (Ley de Enjuiciamiento Civil).

U pogledu potvrda europskog naloga za izvršenje za autentične isprave, javni bilježnik koji vodi spis obvezan je provjeriti postoje li znatne pogreške ili jesu li ispunjeni svi zahtjevi za izdavanje potvrda te poslati zahtjev za ispravak znatnih pogrešaka ili zahtjev za povlačenje u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 805/2004.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Sudsko preispitivanje u iznimnim slučajevima, kako je utvrđeno u članku 19. Uredbe (EZ) br. 805/2004, može se provoditi poništenjem konačne presude na zahtjev stranke koja se nije odazvala na poziv suda (članak 501. Zakona 1/2000 od 7. siječnja 2000. o parničnom postupku).

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

U skladu s člankom 20. stavkom 2. točkom (c) prihvaćeni je jezik španjolski.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Javni bilježnik koji izdaje potvrdu ili njegov pravni zastupnik ili zamjenik obvezan je izdati potvrdu predviđenu člankom 25. stavkom 1. i u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 805/2004.

Posljednji put ažurirano: 26/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.