Európai végrehajtható okirat

Ausztria

Tartalomszolgáltató:
Ausztria

1. Kijavítási és visszavonási eljárás (10. cikk (2) bekezdése)

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angolfrancia.

– Bírósági határozat és perbeli egyezség, valamint a 4. cikk 3. pontjának b) alpontja szerinti, tartási kötelezettség tárgyában kötött megállapodás esetén: Az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány kijavítása vagy visszavonása iránti kérelmet ahhoz a bírósághoz, illetve közigazgatási hatósághoz kell benyújtani, amely az európai végrehajtható okiratot kibocsátotta (a végrehajtási törvény (Exekutionsordnung) 419. §-ának (1) és (2) bekezdése).

– Végrehajtható közjegyzői okirat esetén: A kijavítás iránti kérelmet a közjegyzői okiratot elkészítő közjegyzőhöz kell benyújtani, ha pedig ez nem lehetséges, a közjegyzőkről szóló osztrák törvény 119., 146. és 149. §-ában említett tisztviselőhöz. A közjegyző által kiállított tanúsítvány visszavonására az eljárási szabályok értelmében annak a bíróságnak van hatásköre, amely a közjegyzői okirat vitatott végrehajthatósága tárgyában határozatot hozhat (az Exekutionsordnung 419. §-ának (3) bekezdése).

2. Felülvizsgálati eljárások (19. cikk (1) bekezdése)

– Szabályszerű kézbesítés esetén: az érvényesített követelés vitatására rendelkezésre álló határidő elmulasztása vagy tárgyalás elmulasztása esetén az eredeti állapot helyreállítása iránti kérelem.

– Szabálytalan kézbesítés esetén: A kézbesítés megismétlése iránti kérelem (egyfokú eljárásban – például fizetési meghagyásos eljárás, váltókövetelés megfizetése iránti eljárás – hozott határozatok esetén), határozattal szembeni fellebbezés (alperes távollétében hozott határozat esetén), határozattal szembeni jogorvoslati kérelem (mulasztás alapján hozott határozat esetén).

3. Használható nyelvek (20. cikk (2) bekezdésének c) pontja)

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angolfrancia.

Német.

4. Közokiratok hitelesítésére kijelölt hatóságok (25. cikk)

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angolfrancia.

–     a 4. cikk 3. pontjának b) alpontja szerinti, tartási kötelezettségekre vonatkozó megállapodások esetében: az a közigazgatási hatóság, amely előtt a megállapodást megkötötték;

–     végrehajtható közjegyzői okirat esetén: az a közjegyző, aki a közjegyzői okiratot készítette, ha pedig ez nem lehetséges, a közjegyzőkről szóló osztrák törvény 119., 146. és 149. §-ában említett tisztviselő. Valamennyi közjegyző megtalálható az Osztrák Közjegyzői Kamara honlapján:  http://www.notar.at/

Utolsó frissítés: 19/06/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.