Európai végrehajtható okirat

Ausztria

Tartalomszolgáltató:
Ausztria

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Ausztria

Bírósági határozatok elismerése és végrehajtása – Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok (európai végrehajtható okirat)


*kötelező választás

1. Kijavítási és visszavonási eljárás (10. cikk (2) bekezdése)

– Bírósági határozat és perbeli egyezség, valamint a 4. cikk 3. pontjának b) alpontja szerinti, tartási kötelezettség tárgyában kötött megállapodás esetén: Az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány kijavítása vagy visszavonása iránti kérelmet ahhoz a bírósághoz, illetve közigazgatási hatósághoz kell benyújtani, amely az európai végrehajtható okiratot kibocsátotta (a végrehajtási törvény (Exekutionsordnung) 419. §-ának (1) és (2) bekezdése).

– Végrehajtható közjegyzői okirat esetén: A kijavítás iránti kérelmet a közjegyzői okiratot elkészítő közjegyzőhöz kell benyújtani, ha pedig ez nem lehetséges, a közjegyzőkről szóló osztrák törvény 119., 146. és 149. §-ában említett tisztviselőhöz. A közjegyző által kiállított tanúsítvány visszavonására az eljárási szabályok értelmében annak a bíróságnak van hatásköre, amely a közjegyzői okirat vitatott végrehajthatósága tárgyában határozatot hozhat (az Exekutionsordnung 419. §-ának (3) bekezdése).

2. Felülvizsgálati eljárások (19. cikk (1) bekezdése)

– Szabályszerű kézbesítés esetén: az érvényesített követelés vitatására rendelkezésre álló határidő elmulasztása vagy tárgyalás elmulasztása esetén az eredeti állapot helyreállítása iránti kérelem.

– Szabálytalan kézbesítés esetén: A kézbesítés megismétlése iránti kérelem (egyfokú eljárásban – például fizetési meghagyásos eljárás, váltókövetelés megfizetése iránti eljárás – hozott határozatok esetén), határozattal szembeni fellebbezés (alperes távollétében hozott határozat esetén), határozattal szembeni jogorvoslati kérelem (mulasztás alapján hozott határozat esetén).

3. Használható nyelvek (20. cikk (2) bekezdésének c) pontja)

Német.

4. Közokiratok hitelesítésére kijelölt hatóságok (25. cikk)

–     a 4. cikk 3. pontjának b) alpontja szerinti, tartási kötelezettségekre vonatkozó megállapodások esetében: az a közigazgatási hatóság, amely előtt a megállapodást megkötötték;

–     végrehajtható közjegyzői okirat esetén: az a közjegyző, aki a közjegyzői okiratot készítette, ha pedig ez nem lehetséges, a közjegyzőkről szóló osztrák törvény 119., 146. és 149. §-ában említett tisztviselő. Valamennyi közjegyző megtalálható az Osztrák Közjegyzői Kamara honlapján:  http://www.notar.at/

Utolsó frissítés: 25/03/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.