Európai végrehajtható okirat

Belgium

Tartalomszolgáltató:
Belgium

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Belgium

Bírósági határozatok elismerése és végrehajtása – Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok (európai végrehajtható okirat)


*kötelező választás

1. Kijavítási és visszavonási eljárás (10. cikk (2) bekezdése)

A [805/2004/EK] rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett kijavítási vagy visszavonási eljárás alkalmazása céljából az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítványt kiadó igazságügyi szerv vezető tisztviselőjéhez kell kérelmet benyújtani. Ha a tanúsítvány közokiratra vonatkozik, a kérelmet a tanúsítványt kiadó közjegyzőhöz kell benyújtani. Ha a vezető tisztviselő vagy a közjegyző úgy dönt, hogy kijavítja vagy visszavonja a tanúsítványt, a tanúsítvány hatástalanná válik. Amint a tárgyi tévedést orvosolták (kijavítás esetén), vagy amint a vezető tisztviselő vagy a közjegyző arra a következtetésre jut, hogy a rendelet valamennyi követelménye teljesült (visszavonás esetén), új tanúsítványt állítanak ki a korábbi európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány helyett.

2. Felülvizsgálati eljárások (19. cikk (1) bekezdése)

Az ügy egyedi körülményeitől függően a belga jog alapján a határozat felülvizsgálatát igénylő félnek több lehetősége van:

Először, az igazságügyi kódex (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) 1051. cikke úgy rendelkezik, hogy fellebbezést az ítélet kézbesítését – vagy egyes esetekben a kódex 792. cikke második és harmadik bekezdése értelmében az ítéletről tett értesítést – követő egy hónapon belül lehet benyújtani. Ez a felek eljárásbeli jelenlététől függetlenül alkalmazandó.

Másodszor, az igazságügyi kódex 1048. cikke úgy rendelkezik, hogy amennyiben az ítéletet az egyik fél távollétében hozták, kifogás nyújtható be hasonlóképpen az ítélet kézbesítését – vagy egyes esetekben a kódex 792. cikke második és harmadik bekezdése értelmében az ítéletről tett értesítést – követő egy hónapon belül.

Amennyiben e jogorvoslatok egyike sem vehető már igénybe egy polgári bíróság (vagy egy, az előtte folyamatban lévő ügy polgári jogi vonzatairól ítélkező büntetőbíróság) ítélete ellen, az érintett fél bizonyos körülmények között rendkívüli felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a kódex 1133. cikke alapján, az ítéletről való tudomásszerzést követő hat hónapon belül, az ítélet hatályon kívül helyezése céljából.

A fellebbezésre, kifogásra vagy rendkívüli felülvizsgálati kérelemre vonatkozó, fent meghatározott határidők nem vonatkoznak a következőkre:

– a szupranacionális és a nemzetközi jog kötelező erejű rendelkezéseiben rögzített határidők;

– az igazságügyi kódex 50. cikkének rendelkezése, miszerint a jogvesztő határidő jogszabályban rögzített meghatározott körülmények esetén meghosszabbítható;

– a Semmítőszék [Cour de Cassation] által több ízben megerősített általános jogelv alkalmazásának lehetősége, miszerint a cselekvés megtételére nyitva álló idő azon fél érdekében meghosszabbodik, akit vis maior akadályozott meg a cselekvés megtételében.

3. Használható nyelvek (20. cikk (2) bekezdésének c) pontja)

A [805/2004/EK rendelet] 20. cikke (2) bekezdésének c) pontja értelmében az ítélet másolatához és az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány másolatához csatolni kell a tanúsítványnak a végrehajtás helye szerinti hivatalos nyelvre történő, tehát holland, francia vagy német fordítását.

A használható nyelvek jegyzéke megtalálható a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló 1348/2000/EK rendelet szerinti átvevő intézmények kézikönyvében (Polgári Ügyek Európai Igazságügyi Atlasza).

4. Közokiratok hitelesítésére kijelölt hatóságok (25. cikk)

Belgiumban a [805/2004/EK] rendelet 25. cikke alkalmazásában kijelölt hatóság az a közjegyző, aki az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány kiállítására irányuló kérelem tárgyát képező közokiratot kiállította.

Utolsó frissítés: 17/06/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.