Európai végrehajtható okirat

Horvátország

Tartalomszolgáltató:
Horvátország

1. Kijavítási és visszavonási eljárás (10. cikk (2) bekezdése)

Bíróság által kiállított tanúsítvány helyesbítése vagy visszavonása iránti kérelmet:

– a tanúsítványt kiállító bírósághoz kell benyújtani.

Közjegyző, közigazgatási hatóság vagy hatósági jogkörrel rendelkező természetes vagy jogi személy által kiállított közokirat helyesbítése vagy visszavonása iránti kérelmet:

– az okiratot kiállító hatásághoz vagy személyhez kell benyújtani, amely/aki köteles azt továbbítani a székhely/lakóhely szerint illetékes városi bírósághoz annak érdekében, hogy az érvényes határozatot hozhasson.

2. Felülvizsgálati eljárások (19. cikk (1) bekezdése)

A rendelet 19. cikkének (1) bekezdésével összhangban, a Horvát Köztársaságban a bírósági határozatok felülvizsgálatával kapcsolatos eljárásokat a polgári perrendtartás szabályozza (Zakon o parničnom postupku) – (Narodne novine (NN; a Horvát Köztársaság Hivatalos Lapja) 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11., 148/11. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 25/13. és 89/14. – a Horvát Köztársaság Alkotmánybíróságának határozata, 70/19., 80/22. és 114/22. számai).

Ezek az eljárások a következők:

– Eredeti állapot helyreállítása iránti kérelem (a polgári perrendtartás 117–122a. cikke). A kérelmet attól a naptól számított nyolc napon belül kell benyújtani, amikor a fél a mulasztás okáról tudomást szerzett, vagy – ha a fél a mulasztás okáról későbbi időpontban szerzett tudomást – a fentebb említett határidő kezdete az a nap, amikor a fél a határidő elmulasztásának okáról tudomást szerzett. Eredeti állapot helyreállítása iránti kérelem nem nyújtható be, ha a mulasztásról való tudomásszerzés óta két hónap (városi bírósági eljárás esetén) vagy 30 nap (kereskedelmi bírósági eljárás esetén) eltelt.

– Perújítás (a polgári perrendtartás 421–432. cikke) A perújítási kérelmet attól a naptól számított 30 napon belül kell benyújtani, amikor a fél a perújítási okról tudomást szerzett, vagy amikor a bírósági határozatot kézbesítették a részére.

3. Használható nyelvek (20. cikk (2) bekezdésének c) pontja)

Horvát. A horvát fordítást valamely uniós tagállamban szerzett képesítéssel rendelkező fordítóval hitelesíttetni kell.

4. Közokiratok hitelesítésére kijelölt hatóságok (25. cikk)

Nem vitatott követelés végrehajtására irányuló határozat vagy végrehajtási eszköz kibocsátására nemzeti jogszabály alapján hatáskörrel rendelkező bíróságok, közigazgatási hatóságok vagy hatósági jogkörrel rendelkező természetes vagy jogi személyek.

Utolsó frissítés: 14/03/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.