Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Európai végrehajtható okirat

Anglia és Wales

Tartalomszolgáltató:
Anglia és Wales

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Egyesült Királyság

Anglia és Wales

Bírósági határozatok elismerése és végrehajtása – Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok (európai végrehajtható okirat)


*kötelező választás

1. Kijavítási és visszavonási eljárás (10. cikk (2) bekezdése)

A rendelet végrehajtását a polgári peres eljárásról szóló 1997. évi törvény értelmében az angliai és walesi bíróságokra vonatkozó szabályozás biztosítja. A törvényen alapuló jogi aktusba foglalt szabályozás polgári perrendtartás (Civil Procedure Rules, CPR) néven ismert.

Az európai végrehajtható okiratra vonatkozóan a polgári perrendtartás 74.27. része és az azt kísérő gyakorlati útmutató (Practice Direction 74B) tartalmaz rendelkezéseket Anglia és Wales tekintetében, beleértve a kijavításra és a visszavonásra vonatkozó eljárásokat.

A 10. cikk utal arra, hogy a bírósághoz kérelem nyújtható be a tanúsítvány kijavítása (amennyiben ellentétes a határozattal) vagy visszavonása (amennyiben a rendelettel ellentmondásban állították ki) érdekében. Az ilyen helyzetek kezelésére előirányzott eljárással a CPR 23. része foglalkozik, amely a bírósági kérelmek benyújtásának szabályait tartalmazza. A 10. cikk értelmében a 23. részben ismertetett eljárásban ahhoz a bírósághoz kell benyújtani a kérelmet, amely az európai végrehajtható okiratot kiállította.

A kérelmet az N244 kérelem bejelentési formanyomtatványon(*) kell benyújtani. A kérelem bejelentésnek tartalmaznia kell, hogy a kérelmező milyen határozat meghozatalát kéri a bíróságtól (pl. kijavításra vagy visszavonásra vonatkozó határozat), és milyen okból (például mert a tanúsítvány ellentmondásos információt tartalmaz).

(*) Az Egyesült Királyság megerősíti, hogy a rendeletben előírt szabványos formanyomtatványokat fogják használni. A bíróság a rendelet I-V. mellékletében szereplő formanyomtatványoknak megfelelően fogja kiállítani a tanúsítványokat. A hitelezők a megfelelő brit bírósági formanyomtatványokat fogják használni a szükséges kérelmek benyújtásához, és a tanúsítványt a rendeletben előírt formanyomtatványon állítják ki. A tervek szerint a 10. cikk (3) bekezdése szerinti kérelem a szokványos brit formanyomtatványon vagy a rendelet VI. mellékletét képező formanyomtatványon nyújtható be.

2. Felülvizsgálati eljárások (19. cikk (1) bekezdése)

A rendelet végrehajtását a polgári peres eljárásról szóló 1997. évi törvény értelmében az angliai és walesi bíróságokra vonatkozó szabályozás biztosítja. A törvényen alapuló jogi aktusba foglalt szabályozás polgári perrendtartás (Civil Procedure Rules, CPR) néven ismert.

A 19. cikk (1) bekezdése előírja, hogy biztosítani kell az adós jogosultságát a határozat felülvizsgálatának kérelmezésére, amennyiben neki fel nem róható okból az eljárást megindító irat nem jutott el hozzá vagy a követelés kifogásolásában megakadályozták.

A CPR 13. része a pervesztes félnek lehetővé teszi, hogy a 19. cikkben ismertetett körülmények fennállása esetén a határozat felülvizsgálatát kérje, és meghatározza a mulasztási ítélet hatályon kívül helyezésére vagy megváltoztatására irányuló kérelem benyújtására vonatkozó eljárást. A bíróság abban az esetben hozhat mulasztási ítéletet, ha a pervesztes fél elmulasztja benyújtani a kézbesítés visszaigazolását és/vagy a védekezést. A CPR 13. része a pervesztes félnek lehetővé teszi, hogy a 19. cikkben ismertetett körülmények fennállása esetén a határozat felülvizsgálatát kérje, és meghatározza a mulasztási ítélet hatályon kívül helyezésére vagy megváltoztatására irányuló kérelem benyújtására vonatkozó eljárást.

A mulasztási ítélet hatályon kívül helyezésére vagy megváltoztatására irányuló kérelem benyújtásához nincs előírt formanyomtatvány. A kérelem benyújtására a kérelmezők általában az N244 formanyomtatványt használják (http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). A kérelmezőnek fel kell tüntetnie, hogy milyen végzés meghozatalát kéri a bíróságtól, és miért kérelmezi a határozat hatályon kívül helyezését (például nem kapott időben értesítést az eljárásról, és ezért nem tudott megfelelően felkészülni a védekezésre). A kérelem tárgyalása keretében a határozat felülvizsgálatára is sor kerül.

3. Használható nyelvek (20. cikk (2) bekezdésének c) pontja)

Az Angliába és Walesbe küldött tanúsítványokat angol nyelven kiállítva fogadják el.

4. Közokiratok hitelesítésére kijelölt hatóságok (25. cikk)

A más tagállamoktól származó közokiratok végrehajtására Anglia és Wales területén sor kerül, azonban ilyen közokiratokat Angliában és Walesben nem állítanak ki. Ennélfogva tehát nincs szükség hitelesítő hatóság kijelölésére.

Utolsó frissítés: 22/07/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.