Európai végrehajtható okirat

Finnország

Tartalomszolgáltató:
Finnország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Finnország

Bírósági határozatok elismerése és végrehajtása – Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok (európai végrehajtható okirat)


*kötelező választás

1. Kijavítási és visszavonási eljárás (10. cikk (2) bekezdése)

A 10. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti kijavítási eljárás

A nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okiratról szóló törvény (825/2005) az alábbiak szerint rendelkezik a kijavítási eljárásról:

Az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítványban szereplő tárgyi tévedés kijavítása (2. §)

Amennyiben a rendelet alapján kiállított tanúsítvány a határozatot, a perbeli egyezséget vagy a közokiratot hibásan tartalmazza, a tanúsítványt kiállító bíróság vagy más hatóság az ellentmondást kérelemre köteles kijavítani.

A kijavítás iránti kérelem a rendelet VI. mellékletében foglalt formanyomtatványon nyújtható be. A kijavítást az eredeti tanúsítványon kell elvégezni. Amennyiben az eredeti tanúsítvány nem javítható ki, úgy a hitelező számára új tanúsítványt kell kiállítani. A kijavításról lehetőség szerint értesíteni kell azokat a feleket, akik a tanúsítványról másolatot kértek. Amennyiben az ügyben fellebbezést nyújtottak be, a kijavításról értesíteni kell a fellebbviteli bíróságot.

A 10. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerinti visszavonási eljárás

A nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okiratról szóló törvény az alábbiak szerint rendelkezik a visszavonási eljárásról:

Az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány visszavonása (3. §)

Ha a határozatot, a perbeli egyezséget vagy a közokiratot európai végrehajtható okiratként hitelesítő tanúsítványt az e rendeletben megállapított követelményekre tekintettel egyértelműen jogtalanul állították ki, a tanúsítványt kiállító bíróság vagy más hatóság kérelemre köteles a tanúsítványt visszavonni.

A visszavonás iránti kérelem a rendelet VI. mellékletében foglalt formanyomtatványon nyújtható be. A feleknek lehetőséget kell biztosítani álláspontjuk kifejtésére, kivéve, ha ez egyértelműen szükségtelen.

A visszavonást lehetőség szerint az eredeti tanúsítványon fel kell tüntetni. A visszavonásról lehetőség szerint értesíteni kell azokat a feleket, akik a tanúsítványról másolatot kértek. Amennyiben az ügyben fellebbezést nyújtottak e, a visszavonásról értesíteni kell a fellebbviteli bíróságot.

2. Felülvizsgálati eljárások (19. cikk (1) bekezdése)

A 12. cikk (1) bekezdése szerint a rendelet III. fejezetében foglalt minimumszabályokat kell alkalmazni azon határozatokra, amelyek az alperes mulasztása miatt a 3. cikk (1) bekezdésének b) vagy c) pontja alá esnek. A 12. cikk (2) bekezdése szerint a III. fejezetet alkalmazni kell akkor is, ha a mulasztási ítéletet a fellebbviteli bíróság hozta.

Amennyiben a bíróság a mulasztási ítéletet a 3. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő körülmények között hozta meg, az adósnak bizonyos körülmények között jogosultnak kell lennie az ítélet felülvizsgálatának a 19. cikk (1) bekezdése szerinti kérelmezésére ahhoz, hogy az ítéletet európai végrehajtható okiratként hitelesíthessék. Finnországban az adós passzivitása a járási bíróságon (käräjäoikeus) mulasztási ítéletet eredményez. A polgári perrendtartás 12. fejezetének 15. §-a szerint az adós az ítélet igazolható kézhezvételétől számított harminc napon belül kérheti az ügy újratárgyalását.

E rendelkezés alkalmazásában nincs jelentősége annak, hogy az adósnak a mulasztási ítéletről ténylegesen tudomása van-e. A harminc napos határidő csak akkor kezdődik, amikor az ítéletet az adósnak kézbesítették. Így a szabály tágabb, mint a 19. cikkben említett minimumszabály. Ezenkívül mulasztási ítélet esetén lehetőség van a polgári perrendtartás 31. fejezetében foglalt rendkívüli jogorvoslatokra, ideértve az 1. § szerinti panaszt eljárási hiba esetén, valamint a 7. § szerinti, tárgyi tévedés miatti hatályon kívül helyezés iránti kérelmet. Rendelkezésre áll továbbá a 31. fejezet 17. §-a szerinti különös rendkívüli jogorvoslat, az eredeti állapot helyreállítása iránti kérelem.

3. Használható nyelvek (20. cikk (2) bekezdésének c) pontja)

Az európai végrehajtható okiratot finn, svéd vagy angol fordításban lehet benyújtani.

4. Közokiratok hitelesítésére kijelölt hatóságok (25. cikk)

Finnországban a 4. cikk (3) bekezdésének b) pontja szerinti közokiratok a városok vagy községek szociális hivatalai által jóváhagyott és hitelesített megállapodások a tartási kötelezettségekről. A szociális hivatalok is kiállítanak majd európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítványt ilyen megállapodások esetén.

A finn városok és községek listája elektronikus formában elérhető az Igazságügyi Minisztérium által fenntartott internetes oldalon: www.oikeus.fi. A városok és községek címei szintén megtalálhatók a helyi és regionális hatóságok szövetségének internetes oldalán: www.kunnat.net.

Utolsó frissítés: 22/03/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.