Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Európai végrehajtható okirat

Gibraltár

Tartalomszolgáltató:
Gibraltár

1. Kijavítási és visszavonási eljárás (10. cikk (2) bekezdése)

A gibraltári Legfelsőbb Bíróság eljárási szabályainak 6. szabálya értelmében az Angliára és Walesre vonatkozó polgári eljárási szabályok alkalmazandók Gibraltárban.

A 10. cikk tartalmazza a tanúsítvány kijavítása iránti kérelem lehetőségét (amennyiben a határozat és a tanúsítvány között ellentmondás van), illetve a tanúsítvány visszavonása iránti kérelem lehetőségét (amennyiben azt nem a rendeletnek megfelelően állították ki). Ezen eseteket a CPR 23. részében foglalt eljárásban kell elbírálni, mely a bírósághoz benyújtott kérelmekre vonatkozó szabályokat tartalmazza. A 10. cikk szerinti kérelmet azon bírósághoz kell benyújtani, amely a 23. rész szerinti eljárásban az európai végrehajtható okiratot kiállította. Az európai végrehajtható okiratokat Gibraltárban a Legfelsőbb Bíróság állítja ki.

A 23. rész teljes szövege megtalálható a következő címen: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part23.htm

A kérelmet az N244-es formanyomtatványon#_ftn1(*) kell benyújtani (lásd http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). A kérelemnek tartalmaznia kell, hogy a kérelmező mit kér (a tanúsítvány kijavítását vagy visszavonását), valamint azt, hogy ezt miért kéri (például mert a határozat és a tanúsítvány között ellentmondás van).

A CPR-nek az európai végrehajtható okirattal kapcsolatos módosítása fel fogja hívni a kérelmező figyelmét a 23. részre, és részletes szabályokat fog tartalmazni a kérelem benyújtására vonatkozóan.(*)Az Egyesült Királyság megerősíti, hogy a rendeletben foglalt formanyomtatványokat használják majd. A rendelet I–V. melléklete tartalmazza azon formanyomtatványokat, melyeken a tanúsítványokat a bíróságok kiállítják. A hitelezők az Egyesült Királyságban hatályban lévő bírósági formanyomtatványokat használják majd a szükséges kérelmek benyújtásához, és a tanúsítvány a rendeletben meghatározott formanyomtatványon kerül kiállításra. A 10. cikk (3) bekezdése szerinti kérelem az Egyesült Királyságban alkalmazott kérelem-formanyomtatványon vagy a rendelet VI. mellékletében foglalt formanyomtatványon is benyújtható.

2. Felülvizsgálati eljárások (19. cikk (1) bekezdése)

A gibraltári Legfelsőbb Bíróság eljárási szabályainak 6. szabálya értelmében az Angliára és Walesre vonatkozó polgári eljárási szabályok alkalmazandók Gibraltárban.

E rendelet alkalmazására a polgári eljárásról szóló 1997. évi törvényben Angliára és Walesre vonatkozóan meghatározott eljárási szabályok alapján kerül sor. Ezen eljárási szabályokat polgári eljárási szabályoknak (Civil Procedure RulesCPR) nevezik, és törvény tartalmazza őket.

A 19. cikk (1) bekezdése szerint az adósnak rendelkeznie kell azzal a lehetőséggel, hogy a határozat felülvizsgálatát kérelmezze, amennyiben az eljárást megindító iratot nem kézbesítették a számára, vagy a követelés kifogásolásában akadályozva volt, anélkül, hogy ez neki felróható lenne.

A CPR 13. része lehetővé fogja tenni, hogy az adós az ítélet felülvizsgálatát kérelmezze a 19. cikkben foglalt körülmények esetén. E rész meghatározza a mulasztási ítélet hatályon kívül helyezése vagy megváltoztatása iránti kérelem benyújtásának szabályait. Mulasztási ítélet hozható, amennyiben az adós nem mutatja be az átvételi elismervényt és/vagy nem jelzi időben, hogy védekezni kíván.

A 13. rész teljes szövege megtalálható a következő címen: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part13.htm

Nincs előírva formanyomtatvány használata a mulasztási ítélet hatályon kívül helyezése vagy megváltoztatása iránti kérelemhez. A kérelmezők általában az N244-es formanyomtatványon nyújtják be a kérelmet (http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). A kérelmezőnek meg kell jelölnie, hogy mit kér, és hogy miért kéri az ítélet hatályon kívül helyezését vagy megváltoztatását; például mert az eljárást megindító iratot nem megfelelő időben kézbesítették számára ahhoz, hogy védelméről intézkedjen. A kérelemmel kapcsolatos tárgyalás magában foglalja az ítélet felülvizsgálatát.

3. Használható nyelvek (20. cikk (2) bekezdésének c) pontja)

A Gibraltárba küldött tanúsítványokat angol nyelven fogadják el.

4. Közokiratok hitelesítésére kijelölt hatóságok (25. cikk)

A más tagállamokból származó közokiratokat Gibraltárban végrehajtják ugyan, azonban közokiratokat Gibraltárban nem állítanak ki. Így nem szükséges közokiratok hitelesítésére hatóságot kijelölni.

Utolsó frissítés: 28/07/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.