Európai végrehajtható okirat

Görögország

Tartalomszolgáltató:
Görögország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Görögország

Bírósági határozatok elismerése és végrehajtása – Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok (európai végrehajtható okirat)


*kötelező választás

1. Kijavítási és visszavonási eljárás (10. cikk (2) bekezdése)

Amennyiben az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítványt bírósági ítéletre vonatkozóan bocsátották ki, a tanúsítvány helyesbítésére vagy visszavonására irányuló eljárást a 805/2004/EK rendelet 10. cikke szabályozza. Ugyanezt az eljárást kell alkalmazni a perbeli egyezségre vonatkozó tanúsítványra (a rendelet 24. cikkének (3) bekezdése) és a közokiratokra (25. cikk (3) bekezdés) is. Az ilyen típusú eljárásokat, és természetesen a joghatósági kérdésekkel kapcsolatos eljárásokat Görögországban a polgári perrendtartás (κώδικας πολιτικής δικονομίας) 933. cikke szabályozza, amely a végrehajtható jogcím érvényességével kapcsolatos kifogás előterjesztéséről is rendelkezik. A helyesbítés vagy visszavonás azonban nem vitatható, tekintettel arra, hogy a rendelet 10. cikkének (4) bekezdése megfelelően alkalmazandó, és a 24. cikk (3) bekezdésével valamint a 25. cikk (3) bekezdésével összhangban a perbeli egyezségre és a közokiratokra is vonatkozik.

2. Felülvizsgálati eljárások (19. cikk (1) bekezdése)

Abban az esetben, amikor európai végrehajtható okiratnak minősített ítélet felülvizsgálata szükséges, mert az adósnak késedelmes idézés vagy vis major következtében, tehát rajta kívül álló ok miatt nem állt módjában védekezni, az irányadó eljárás az lesz, amelyet a kérdéses ítéletet hozó bíróság annak meghozatalakor alkalmazott. Ez az eljárás irányadó a polgári perrendtartás szerinti eljárási hiba esetére előírt kifogás benyújtása esetén (495. és 501., valamint az azt követő cikkek).

3. Használható nyelvek (20. cikk (2) bekezdésének c) pontja)

Közokiratnak a tagállamokban végrehajtható európai végrehajtható okiratként, a rendelet 25. cikkének (1) bekezdése értelmében történő hitelesítésére irányuló kérelmeket görög és angol nyelven lehet benyújtani.

4. Közokiratok hitelesítésére kijelölt hatóságok (25. cikk)

Az európai végrehajtható okirat, például közokirat hitelesítésére hatáskörrel rendelkező hatóság a rendeletnek a görög polgári perrendtartás 904. cikke (2) bekezdésének d) és g) pontjával összefüggésben értelmezett 4. cikke (3) bekezdése értelmében az a személy, aki a görög jogszabályok szerint végrehajtható okirat kibocsátására jogosult; közjegyzői okirat esetében a közjegyző. Olyan dokumentum esetében, amelyet nem bíróság bocsátott ki, de jogszabály alapján végrehajtható okiratnak minősül – a közjegyzői okirat mintájára –, az illetékes hatóság az okiratot kiállító személy.

Utolsó frissítés: 19/04/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.