Európai végrehajtható okirat

Olaszország

Tartalomszolgáltató:
Olaszország

1. Kijavítási és visszavonási eljárás (10. cikk (2) bekezdése)

A 10. cikk (2) bekezdésében említett, az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány kijavítását szabályozó eljárás az olasz jogban a tárgyi tévedés kijavítása. Az irányadó rendelkezések a polgári perrendtartás (CPC) 287. és azt követő cikkei.

A 10. cikk (2) bekezdésében említett, az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány visszavonását szabályozó eljárás az olasz jogban a bírói tanács általi visszavonás. Az irányadó rendelkezések a polgári perrendtartás 737. és azt követő cikkei. Az eljárások fellebbezéssel indulnak, és azokat tanácsban eljáró bíróság indokolt határozata zárja le. Tárgyalás tartására lehetőség van.

2. Felülvizsgálati eljárások (19. cikk (1) bekezdése)

A 19. cikk (1) bekezdése szerinti felülvizsgálati eljárások az olasz jogban a rendes jogorvoslat (a CPC 323. és azt követő cikkei: a fellebbezés és a jogkérdésben történő fellebbezés (ricorso per cassazione)), valamint a rendkívüli jogorvoslat (a CPC 395. cikke).

3. Használható nyelvek (20. cikk (2) bekezdésének c) pontja)

A 20. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerinti elfogadott nyelv az olasz.

4. Közokiratok hitelesítésére kijelölt hatóságok (25. cikk)

A 25. cikk értelmében kijelölt hatóság a bíróság (Tribunale).

Utolsó frissítés: 28/12/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.