Európai végrehajtható okirat

Lettország

Tartalomszolgáltató:
Lettország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Lettország

Bírósági határozatok elismerése és végrehajtása – Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok (európai végrehajtható okirat)


*kötelező választás

1. Kijavítási és visszavonási eljárás (10. cikk (2) bekezdése)

Tekintettel arra a kérdésre, hogy Lettország mely nemzeti jogi rendelkezéseivel ültette át nemzeti jogába a rendelet 10. cikkének az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány kijavítására vagy visszavonására vonatkozó eljárást meghatározó (2) bekezdését, a lett hatóságok azt a tájékoztatást adják, hogy a 19. cikk (2) bekezdését végrehajtó intézkedéseket a lett polgári perrendtartásról szóló törvény 543.1 és 545.1 szakaszába foglalták bele.

2. Felülvizsgálati eljárások (19. cikk (1) bekezdése)

Lettország a rendelet 19. cikke (1) bekezdésének végrehajtásával kapcsolatban nem hozott semmilyen külön nemzeti jogi rendelkezést, mivel a polgári perrendtartásról szóló törvény rendelkezései már lefedik az említett rendelkezéseket.

„51. szakasz Az eljárási határidők megújítása

(1) Amennyiben elmulasztják az eljárási határidőt, a bíróság az eljárásban részes felek bármelyikének kérelmére megújíthatja azt, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a határidő be nem tartása indokolt volt.

(2) Az elmulasztott határidő megújításával a bíróság egyúttal a késedelmes eljárási cselekmény végrehajtását is megengedi.

52. szakasz Az eljárási határidők meghosszabbítása

A bíróság vagy a bíró által megállapított határidőt az eljárásban részes felek bármelyikének kérelmére meg lehet hosszabbítani.

53. szakasz Az eljárási határidők meghosszabbításának vagy megújításának eljárása

(1) Az eljárási határidő meghosszabbítására vagy az elmulasztott határidő megújítására vonatkozó kérelmet annál a bíróságnál kell benyújtani, amelyik előtt a késedelmes cselekményt elvégezték volna, és a kérelmet írásbeli eljárás keretében kell elbírálni. Az eljárásban részes feleket az írásbeli eljárásról előzetesen értesíteni kell, valamint ezzel egy időben el kell juttatni a részükre egy, a meghosszabbított határidőről vagy annak megújításáról szóló kérelmet.

(2) Az eljárási határidő megújítására vonatkozó kérelemhez csatolni kell az eljárási cselekmény végrehajtásához szükséges valamennyi dokumentumot, és a határidő megújításának indokoltságát alátámasztó dokumentumokat.

(3) A bíró által megállapított határidőt egyesbíró hosszabbíthatja meg.

(4) Amennyiben a bíróság vagy a bíró elutasítja a határidő meghosszabbítására vagy megújítására vonatkozó kérelmet, kiegészítő panasz emelhető.

3. Használható nyelvek (20. cikk (2) bekezdésének c) pontja)

A rendelet 20. cikke (2) bekezdésének c) pontja értelmében Lettország az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány elfogadására és kiegészítésére elfogadott nyelvként a lett nyelvet jelöli meg.

4. Közokiratok hitelesítésére kijelölt hatóságok (25. cikk)

A közjegyzőkről szóló törvény 107.11 cikkének (3) bekezdése:

A jogosult kérelmére a közjegyző a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: a 805/2004/EK rendelet) és 25. cikkének (1) bekezdése alapján európai végrehajtható okiratot állít ki (a 805/2004/EK rendelet III. melléklete) a kibocsátott közjegyzői okiratok tekintetében.

Utolsó frissítés: 05/04/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.