Európai végrehajtható okirat

Lettország

Tartalomszolgáltató:
Lettország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Lettország

Bírósági határozatok elismerése és végrehajtása – Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok (európai végrehajtható okirat)


*kötelező választás

1. Kijavítási és visszavonási eljárás (10. cikk (2) bekezdése)

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangol.

Tekintettel arra a kérdésre, hogy Lettország mely nemzeti jogi rendelkezéseivel ültette át nemzeti jogába a rendelet 10. cikkének az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány kijavítására vagy visszavonására vonatkozó eljárást meghatározó (2) bekezdését, a lett hatóságok azt a tájékoztatást adják, hogy a végrehajtási intézkedéseket a polgári perrendtartásról szóló törvény 543.1. és 545.1. szakaszába foglalták bele.

„5431. szakasz Az európai uniós végrehajtható okiratokban előforduló hibák kijavítása

(1) Az ítéletet hozó vagy a határozatot elfogadó bíróság az eljárásban részt vevő felek bármelyikének kérelmére kijavíthatja az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítványban előforduló hibákat a 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikke alapján, illetve kijavíthatja a 2201/2003/EK tanácsi rendelet 41. cikkének (1) bekezdésében vagy 42. cikkének (1) bekezdésében említett igazolásban előforduló hibákat a 2201/2003/EK tanácsi rendelet alapján, vagy a 606/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében említett igazolásban előforduló hibákat a 606/2013/EU európai parlament és a tanácsi rendelet 9. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján. A bíróság saját kezdeményezésére is kijavíthatja a 606/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében említett igazolásban előforduló hibákat.

(2) Az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány kijavítására irányuló kérelmeket a 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikkének (3) bekezdésében említett szabványos formanyomtatványon kell benyújtani.

(3) A hibák kijavítására irányuló kérelmet bírósági tárgyalás keretében kell elbírálni. Az eljárásban részes feleket a tárgyalásról előzetesen értesíteni kell. Amennyiben az eljárásban részes felek nem jelennek meg a tárgyaláson, ez nem akadálya az ügy elbírálásának.

(4) A végrehajtható okiratokban előforduló, az e szakasz (1) bekezdésében említett hibák kijavítása bírósági határozat útján történik.

(5) A végrehajtható okiratban előforduló hibák kijavítására irányuló bírósági határozattal kapcsolatban kiegészítő panasz emelhető.

5451. szakasz Az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány és a 606/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében említett igazolás visszavonása

(1) Amennyiben az eljárásban részes felek bármelyike kérelmet nyújt be a 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikkének (3) bekezdésében említett szabványos formanyomtatványon, az ítéletet hozó vagy határozatot elfogadó bíróság a 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikke alapján visszavonhatja az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítványt.

(1) Az ítéletet hozó vagy határozatot elfogadó bíróság a felek bármelyikének kérelmére, illetve saját kezdeményezésére, a 606/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkében említett igazolás felhasználásával visszavonhatja a 606/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében említett igazolást, a 606/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján.

(2) Az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány vagy a 606/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében említett igazolás visszavonására irányuló kérelmet bírósági tárgyalás keretében kell elbírálni. Az eljárásban részes feleket előzetesen értesíteni kell a tárgyalásról. Amennyiben az eljárásban részes felek nem jelennek meg a tárgyaláson, ez nem akadálya az ügy elbírálásának.

(3) A bíróság határozatával kapcsolatban kiegészítő panasz emelhető.

2. Felülvizsgálati eljárások (19. cikk (1) bekezdése)

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangol.

Lettország a rendelet 19. cikke (1) bekezdésének végrehajtásával kapcsolatban nem hozott semmilyen külön nemzeti jogi rendelkezést, mivel a polgári perrendtartásról szóló törvény már összhangban áll az említett rendelkezéssel.

„51. szakasz Az eljárási határidők megújítása

(1) Amennyiben elmulasztják az eljárási határidőt, a bíróság az eljárásban részes felek bármelyikének kérelmére megújíthatja azt, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a határidő be nem tartása indokolt volt.

(2) Az elmulasztott határidő megújításával a bíróság egyúttal a késedelmes eljárási cselekmény végrehajtását is megengedi.

52. szakasz Az eljárási határidők meghosszabbítása

A bíróság vagy a bíró által megállapított határidőt az eljárásban részes felek bármelyikének kérelmére meg lehet hosszabbítani.

53. szakasz Az eljárási határidők meghosszabbításának vagy megújításának eljárása

(1) Az eljárási határidő meghosszabbítására vagy az elmulasztott határidő megújítására vonatkozó kérelmet annál a bíróságnál kell benyújtani, amelyik előtt a késedelmes cselekményt elvégezték volna, és a kérelmet írásbeli eljárás keretében kell elbírálni. Az eljárásban részes feleket az írásbeli eljárásról előzetesen értesíteni kell, valamint ezzel egy időben el kell juttatni a részükre egy, a meghosszabbított határidőről vagy annak megújításáról szóló kérelmet.

(2) Az eljárási határidő megújítására vonatkozó kérelemhez csatolni kell az eljárási cselekmény végrehajtásához szükséges valamennyi dokumentumot, és a határidő megújításának indokoltságát alátámasztó dokumentumokat.

(3) A bíró által megállapított határidőt egyesbíró hosszabbíthatja meg.

(4) Amennyiben a bíróság vagy a bíró elutasítja a határidő meghosszabbítására vagy megújítására vonatkozó kérelmet, kiegészítő panasz emelhető.

3. Használható nyelvek (20. cikk (2) bekezdésének c) pontja)

A rendelet 20. cikke (2) bekezdésének c) pontja értelmében Lettország az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány elfogadására és kiegészítésére elfogadott nyelvként a lett nyelvet jelöli meg.

4. Közokiratok hitelesítésére kijelölt hatóságok (25. cikk)

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangol.

Lettország nem állított fel olyan intézményeket, amelyek a rendelet 25. cikke szerinti közokiratok kiállítására jogosultak lennének.

Utolsó frissítés: 05/06/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.