Európai végrehajtható okirat

Hollandia

Tartalomszolgáltató:
Hollandia

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Hollandia

Bírósági határozatok elismerése és végrehajtása – Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok (európai végrehajtható okirat)


*kötelező választás

1. Kijavítási és visszavonási eljárás (10. cikk (2) bekezdése)

1.1.     Kijavítási eljárás

A kijavítás iránti kérelmet – a rendelet VI. mellékletében szereplő formanyomtatvány alkalmazásával – ahhoz a bírósághoz lehet benyújtani, amelyik az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítványt kiállította. Az eljárásra a végrehajtásról szóló törvény 4. §-a irányadó, és egyszerűsített kérelmezési eljárásról van szó. Ez azt jelenti, hogy a végrehajtásról szóló törvény mellett a polgári perrendtartás 261. és azt követő paragrafusait kell alkalmazni. Fellebbezés esetén a polgári perrendtartás 358. és azt követő paragrafusai, felülvizsgálat esetén a 426. és azt követő paragrafusai alkalmazandók.

Az európai végrehajtható okirat végrehajtásáról szóló törvény 4. §-a

1. A rendelet 10. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány kijavítása iránti kérelmet a rendelet 10. cikkének (3) bekezdésében említett formanyomtatványon kell benyújtani ahhoz a bírósághoz, amelyik az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítványt kiadta. A 2. § (2) és (3) bekezdését értelemszerűen kell alkalmazni.

2. Amennyiben az (1) bekezdésben említett kérelmet az a hitelező nyújtja be, akinek kérelmére a tanúsítványt kiállították, akkor a kérelemhez lehetőleg eredeti példányban mellékelni kell azon európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítványt, amelynek kijavítását kéri. Az adóst nem szükséges megidézni. A kijavítást a bíróság által meghatározott napon rendelik el, mely napot fel kell tüntetni a határozatban, és ki kell adni az európai végrehajtható okiratra vonatkozó kijavított tanúsítványt. Az európai végrehajtható okiratra vonatkozó eredeti tanúsítvány ezzel hatályát veszti. A kérelem elutasítása esetén az európai végrehajtható okiratra vonatkozó eredeti tanúsítványt visszaküldik a kérelmezőnek.

3. Amennyiben az (1) bekezdésben említett kérelmet az adós nyújtja be, a bíróság addig nem határoz a kijavításról, amíg a hitelező és az adós nem kapott lehetőséget véleményének kifejtésére. A kijavítást a bíróság által meghatározott napon rendelik el, mely napot, valamint az előző mondatban foglaltak teljesítését fel kell tüntetni a határozatban, és ki kell adni az európai végrehajtható okiratra vonatkozó kijavított tanúsítványt. Az európai végrehajtható okiratra vonatkozó eredeti tanúsítvány ezzel hatályát veszti. A bíróság utasítja a hitelezőt, hogy az új tanúsítványt adja le a bírósági irattárnak.

Az európai végrehajtható okirat végrehajtásáról szóló törvény 2. §-ának (2) és (3) bekezdése

2. Az (1) bekezdésben említett kérelemhez mellékelni kell annak a határozatnak a hiteles másolatát, amelynek a hitelesítését kérik, továbbá az eljárást megindító iratot. A kérelemben lehetőség szerint mindazokat az adatokat fel kell tüntetni, amelyekre szükség van ahhoz, hogy a bíróság a rendelet I. melléklete szerint a határozatot európai végrehajtható okiratként hitelesíthesse. Amennyiben a kérelemhez csatolt iratok vagy adatok nem elegendőek, a kérelmező lehetőséget kap azok kiegészítésére.

3. Az (1) bekezdés szerinti kérelmet bírósági végrehajtó vagy ügyvéd útján kell benyújtani. Amennyiben járásbíró hitelesíti a határozatot, nem szükséges a bírósági végrehajtó vagy ügyvéd közreműködése.

1.2. Visszavonási eljárás

A visszavonás iránti kérelmet – a rendelet VI. mellékletében szereplő formanyomtatványon – ahhoz a bírósághoz lehet benyújtani, amelyik az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítványt kiállította. Az eljárásra a végrehajtásról szóló törvény 5. §-a irányadó, és egyszerűsített kérelmezési eljárásról van szó. Ez azt jelenti, hogy a végrehajtásról szóló törvény mellett a polgári perrendtartás 261. és azt követő paragrafusait kell alkalmazni. Fellebbezés esetén a polgári perrendtartás 358. és azt követő paragrafusai, felülvizsgálat esetén a 426. és azt követő paragrafusai alkalmazandók.

Az európai végrehajtható okirat végrehajtásáról szóló törvény 5. §-a

1. A rendelet 10. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány visszavonása iránti kérelmet a rendelet 10. cikkének (3) bekezdésében említett formanyomtatványon kell benyújtani ahhoz a bírósághoz, amelyik az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítványt kiadta. A 2. § (2) és (3) bekezdését értelemszerűen kell alkalmazni.

2. A visszavonást a bíróság végzéssel rendeli el, és arra a bíróság által meghatározott napon kerül sor, miután a felek lehetőséget kaptak a visszavonással kapcsolatban véleményük kifejtésére. A bíróság utasíthatja a hitelezőt, hogy az új tanúsítványt adja le a bírósági irattárnak.

Az európai végrehajtható okirat végrehajtásáról szóló törvény 2. §-ának (2) és (3) bekezdése

2. Az (1) bekezdésben említett kérelemhez mellékelni kell annak a határozatnak a hiteles másolatát, amelynek a hitelesítését kérik, továbbá az eljárást megindító iratot. A kérelemben lehetőség szerint mindazokat az adatokat fel kell tüntetni, amelyekre szükség van ahhoz, hogy a bíróság a rendelet I. melléklete szerint a határozatot európai végrehajtható okiratként hitelesíthesse. Amennyiben a kérelemhez csatolt iratok vagy adatok nem elegendőek, a kérelmező lehetőséget kap azok kiegészítésére.

3. Az (1) bekezdés szerinti kérelmet bírósági végrehajtó vagy ügyvéd útján kell benyújtani. Amennyiben járásbíró hitelesíti a határozatot, nem szükséges a bírósági végrehajtó vagy ügyvéd közreműködése.

2. Felülvizsgálati eljárások (19. cikk (1) bekezdése)

A nem vitatott követelésre vonatkozó határozatoknak a rendelet 19. cikke szerinti felülvizsgálatát az európai végrehajtható okirat végrehajtásáról szóló törvény 8. §-a alapján lehet kérni. Amennyiben a törvény 8. §-ának (3) bekezdése alapján kérelemre el kell rendelni a felülvizsgálatot, a polgári perrendtartás 261. és azt követő paragrafusai irányadók.

Az európai végrehajtható okirat végrehajtásáról szóló törvény 8. §-a

1. A rendelet hatálya alá tartozó nem vitatott követelésekre vonatkozó határozatok esetén az adós a rendelet 19. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában szereplő okok alapján felülvizsgálati kérelmet nyújthat be ahhoz a bírósághoz, amelyik a határozatot hozta.

2. Amennyiben a felülvizsgálati kérelem ítéletre vonatkozik, a felülvizsgálati kérelmet a polgári perrendtartás 146. §-a szerinti írásbeli kifogás formájában kell benyújtani.

3. Amennyiben a felülvizsgálati kérelem végzésre vonatkozik, a felülvizsgálati kérelmet egyszerű kérelem formájában kell benyújtani.

4. A jogorvoslati kérelmet az alábbi határidőn belül kell benyújtani:

a) a rendelet 19. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti esetben a határozatnak az adós számára történő kézbesítését követő négy héten belül;

b) a rendelet 19. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben azon napot követő négy héten belül, amikor az ott meghatározott okok megszűntek.

3. Használható nyelvek (20. cikk (2) bekezdésének c) pontja)

A rendelet 20. cikke alkalmazásában elfogadott nyelvek: a holland vagy bármely olyan nyelv, amelyet az adós megért.

4. Közokiratok hitelesítésére kijelölt hatóságok (25. cikk)

A rendelet 25. cikke értelmében a közokirat európai végrehajtható okiratként való hitelesítésére Hollandia által kijelölt hatóság a közokiratot kiállító közjegyző székhelye szerinti bíróság ideiglenes határozatot hozó bírája.

Utolsó frissítés: 13/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.