Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Európai végrehajtható okirat

Észak-Írország

Tartalomszolgáltató:
Észak-Írország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Egyesült Királyság

Észak-Írország

Bírósági határozatok elismerése és végrehajtása – Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok (európai végrehajtható okirat)


*kötelező választás

1. Kijavítási és visszavonási eljárás (10. cikk (2) bekezdése)

A rendelet végrehajtását az észak-írországi bíróságok eljárási szabályzata biztosítja. A bíróságok eljárási szabályzatát az észak-írországi igazságszolgáltatásról szóló 1978. évi törvény alapján hozott, és az észak-írországi legfelsőbb bíróságok eljárásait szabályozó 1980. évi észak-írországi felsőbírósági eljárási szabályzat (Rules of the Court of Judicature [Northern Ireland] 1980), valamint az észak-írországi megyei bíróságokról szóló 1980. évi rendelet és az észak-írországi polgári ügyekben a bizonyításfelvételről szóló 1997. évi rendelet alapján hozott, a megyei bíróságokon zajló eljárásokat szabályozó 1981. évi észak-írországi megyei bírósági eljárási szabályzat (County Court Rules [Northern Ireland] 1981) alkotja. A szabályzatok az észak-írországi bírósági szolgálat honlapján elérhetők itt: az észak-írországi legfelsőbb bíróságok szabályzata és a megyei bíróságok szabályzata

A 10. cikk utal a bírósághoz fordulás jogára a tanúsítvány kijavítása (ha az a határozatnak ellentmond) vagy visszavonása (ha a rendelettel ellentmondásban állították ki) iránti kérvénnyel.

Mind az 1980. évi észak-írországi legfelsőbb bíróságok szabályzata, mind az 1981. évi észak-írországi megyei bíróságok szabályzata tartalmaz olyan eljárásokat, amelyek ezen kérelmekkel foglalkoznak. E szabályzatok az észak-írországi legfelsőbb bíróságok, illetve a megyei bíróságok eljárásait szabályozzák.

A legfelsőbb bíróságok szabályzata értelmében a kérelmet e fórumokon általában idézés és eskü alatt tett nyilatkozat útján, a 32. sz. rendelkezésben meghatározott eljárásnak megfelelően lehet benyújtani a szabályzat A. függelékében található 28. sz. formanyomtatványon (*). A kérelemnek tartalmaznia kell, hogy a kérelmező a bíróságtól milyen végzés meghozatalát kéri, és miért.

Hasonlóképpen, a megyei bíróságokon a 14. sz. rendelkezés alapján a kérelmet beadvánnyal és ennek alátámasztására eskü alatt tett nyilatkozattal lehet benyújtani a szabályzat 1. sz. függelékében ismertetett 1. és 2. sz. általános formanyomtatvány (*) felhasználásával. A beadványnak ebben az esetben is tartalmaznia kell, hogy a kérelmező a bíróságtól milyen végzés meghozatalát kéri, és miért.

A bíróság a rendelet I-V. mellékletében szereplő formanyomtatványoknak megfelelően állítja ki a tanúsítványokat. A hitelezők a szükséges kérelmek benyújtásához a megfelelő brit bírósági formanyomtatványokat használják, és a bíróság a tanúsítványt a rendeletben előírt formanyomtatványon állítja ki. A 10. cikk (3) bekezdése szerinti kérelem a szabványos brit formanyomtatványon vagy a rendelet VI. mellékletében foglalt formanyomtatványon nyújtható be.

2. Felülvizsgálati eljárások (19. cikk (1) bekezdése)

A 19. cikk (1) bekezdése előírja, hogy biztosítani kell az adós jogosultságát a határozat felülvizsgálatának kérelmezésére, amennyiben neki fel nem róható okból az eljárást megindító irat nem jutott el hozzá vagy a követelés kifogásolásában megakadályozták.

Az 1980. évi észak-írországi legfelsőbb bírósági eljárási szabályzat 13. rendelkezésének 8. pontja a pervesztes fél számára lehetővé teszi, hogy a mulasztási ítélet hatályon kívül helyezését vagy megváltoztatását kérelmezze. Külön formanyomtatvány nincs előírva ezen kérelmek céljára, ám a kérelmet általában idézés és eskü alatt tett nyilatkozat útján, a 32. sz. rendelkezésben ismertetett eljárásnak megfelelően lehet benyújtani a szabályzat A. függelékében található 28. sz. formanyomtatványon.

Hasonlóképpen, az észak-írországi megyei bíróságok 1981. évi szabályzata 12. sz. rendelkezésének 12. pontja a pervesztes fél számára lehetővé teszi ilyen kérelem benyújtását megyei bíróságon. A kérelemhez itt sem írnak elő konkrét formanyomtatványt, a beadvány és az azt alátámasztó eskü alatt tett támogató nyilatkozat benyújtható a 14. sz. rendelkezés alapján, a szabályzat 1. sz. függelékében ismertetett 1. és 2. sz. általános formanyomtatványok felhasználásával.

A hatályon kívül helyezés vagy megváltoztatás mindkét bírósági szinten a bíróság kizárólagos hatáskörébe tartozik, ennek gyakorlására a szabályzatok nem írnak elő feltételeket.

3. Használható nyelvek (20. cikk (2) bekezdésének c) pontja)

Az Észak-Írországba küldött tanúsítványokat angol nyelven kiállítva fogadják el.

4. Közokiratok hitelesítésére kijelölt hatóságok (25. cikk)

A más tagállamoktól származó közokiratok végrehajtására Észak-Írországban sor kerül, azonban ilyen közokiratot Észak-Írországban nem állítanak ki. Ennélfogva tehát nincs szükség hitelesítő hatóság kijelölésére.

Utolsó frissítés: 20/07/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.