Európai végrehajtható okirat

Lengyelország

Tartalomszolgáltató:
Lengyelország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Lengyelország

Bírósági határozatok elismerése és végrehajtása – Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok (európai végrehajtható okirat)


*kötelező választás

1. Kijavítási és visszavonási eljárás (10. cikk (2) bekezdése)

– Kijavítási eljárás: a polgári perrendtartás 361. cikkével együtt értelmezett 350. cikke szerinti kijavítás.

350. cikk (1) bekezdés: A bíróság hivatalból kijavíthatja az ítéletben foglalt valamennyi pontatlanságot, átírási vagy számítási hibát, valamint más nyilvánvaló tévedést.

(2) bekezdés: A bíróság a kijavításról zárt ülésen határozhat; ilyen esetben feljegyzésben jelzi a kijavítást az eredeti ítéleten, valamint ha a felek úgy kívánják, a részükre átadott kivonatokon is. Minden további másolatot és kivonatot a kijavítás tárgyában hozott határozat figyelembe vételével kell kiadni.

(3) bekezdés: Amennyiben az ügy másodfokú bíróság előtt folyamatban van, e bíróság szintén hivatalból kijavíthatja az elsőfokú bíróság ítéletét.

361. cikk: Ha a polgári perrendtartás másképp nem rendelkezik, az ítéletekre vonatkozó rendelkezések a végzésekre is megfelelően alkalmazandók.”

13. cikk (2) bekezdés: Eltérő különleges rendelkezés hiányában a peres eljárásokra vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók a polgári perrendtartásban szabályozott más típusú eljárásokra is.

Az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány bírósági határozat formájában kerül kibocsátásra a polgári perrendtartás 7951. cikkében foglalt eljárás szerint.

– A polgári perrendtartás 7954. cikke szerinti visszavonási eljárás.

„7954. cikk (1) bekezdés: Amennyiben olyan okok merülnek fel, melyek alapján külön rendelkezések értelmében az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítványt vissza kell vonni, a tanúsítványt kiállító bíróság az adós kérelmére azt visszavonja.

(2) bekezdés: A kérelmet attól a naptól számított egy hónapon belül kell benyújtani, amikor az adós a tanúsítvány kiállításáról hozott határozatot kézhez vette.

(3) bekezdés: Amennyiben a kérelmet nem a külön rendelkezésekben említett formanyomtatványon nyújtják be, úgy meg kell felelnie az írásbeli beadványokra vonatkozó követelményeknek, és meg kell jelölni benne a kérelem indokát.

(4) bekezdés: A bíróság a határozat visszavonása előtt a hitelezőt meghallgatja.

(5) bekezdés: Az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány visszavonására vonatkozó határozattal szemben jogorvoslatnak van helye.”

Az európai végrehajtható okirat visszavonása iránti kérelem illetéke 50 PLN.

2. Felülvizsgálati eljárások (19. cikk (1) bekezdése)

Felülvizsgálati eljárás: a polgári perrendtartás 168–172. cikke szerinti jogorvoslati kérelem benyújtására nyitva álló határidő meghosszabbítása.

168. cikk (1) Amennyiben valamelyik fél önhibáján kívül elmulasztja valamely eljárási cselekmény határidőben történő elvégzését, a bíróság a határidőt meghosszabbítja. A bíróság e határozatot zárt ülésen hozhatja meg.

(2) A határidő nem hosszabbítható meg, ha a határidő elmulasztása nem jár hátrányos eljárási következménnyel a fél számára.

169. cikk (1) A határidő meghosszabbítása iránti kérelmet ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amely előtt az eljárást le kell folytatni, attól a naptól számított egy héten belül, amikor a határidő elmulasztásának oka megszűnik.

169. cikk (2) A kérelemben igazolni kell az annak előterjesztését indokoló körülményeket.

169. cikk (3) A fél a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles elvégezni az eljárási cselekményt.

169. cikk (4) A határidő elmulasztását követő egy éven túl a határidő csak rendkívüli körülmények esetén hosszabbítható meg.

169. cikk (5) A bíróság a határidő meghosszabbítása iránti kérelem tárgyában határozatát zárt ülésen hozhatja meg.

172. cikk A határidő meghosszabbítása iránti kérelem benyújtása nem eredményezi az eljárás vagy a határozat végrehajtásának felfüggesztését. Azonban, ha azt helyénvalónak ítéli, a bíróság az eljárást vagy az ítélet végrehajtását felfüggesztheti. A bíróság e határozatot zárt ülésen hozhatja meg. Amennyiben a kérelemnek helyt adott, a bíróság az ügyet haladéktalanul megvizsgálhatja.”

3. Használható nyelvek (20. cikk (2) bekezdésének c) pontja)

A rendelet 20. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerinti elfogadott nyelv: a lengyel.

4. Közokiratok hitelesítésére kijelölt hatóságok (25. cikk)

A rendelet 25. cikke szerinti hatóságok: járásbíróságok (sądy rejonowe); a hatáskörrel rendelkező bíróság az a járásbíróság, melynek illetékességi területén a közokiratot kiállították.

Utolsó frissítés: 22/10/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.