Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Európai végrehajtható okirat

Skócia

Tartalomszolgáltató:
Skócia

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Egyesült Királyság

Skócia

Bírósági határozatok elismerése és végrehajtása – Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok (európai végrehajtható okirat)


*kötelező választás

1. Kijavítási és visszavonási eljárás (10. cikk (2) bekezdése)

A rendelet végrehajtását Skóciában a rendőrbíróságokra (Sheriff Court) és a Legfelsőbb Polgári Bíróságra (Court of Session) vonatkozó, meglévő bírósági szabályzat biztosítja, a szükséges kiigazításokkal.

A szabályzat előírja, hogy az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány kijavítása vagy visszavonása iránti kérelmet a rendelet VI. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani. A rendőrbírósághoz benyújtott kérelmek esetében a formanyomtatványt a rendőrbíróság titkáránál (Sheriff Clerk) kell benyújtani. A Legfelsőbb Polgári Bírósághoz beterjesztett kérelmeket keresetként kezelik, azokat a Legfelsőbb Polgári Bíróság helyettes titkáránál (Assistant Clerk of Session) kell benyújtani.

A formanyomtatványok és a szabályzat a skót bírósági szolgálat (Scottish Courts and Tribunals Service, SCTS) honlapján az alábbi linken is elérhetők:

https://www.scotcourts.gov.uk/taking-action/european-applications/european-enforcement-orders

2. Felülvizsgálati eljárások (19. cikk (1) bekezdése)

A 19. cikk (1) bekezdése előírja, hogy biztosítani kell az adós jogosultságát a határozat felülvizsgálatának kérelmezésére, amennyiben neki fel nem róható okból az eljárást megindító irat nem jutott el hozzá vagy a követelés kifogásolásában megakadályozták.

A rendelet végrehajtását Skóciában a rendőrbíróságokra és a Legfelsőbb Polgári Bíróságra vonatkozó, meglévő bírósági szabályozás biztosítja, a szükséges kiigazításokkal.

A rendőrbíróságok és a Legfelsőbb Polgári Bíróság vonatkozó szabályait az alábbiakban foglaljuk össze. A szabályzat teljes szövege és a vonatkozó formanyomtatványok elérhetők a következő linken: http://www.scotcourts.gov.uk/.

  • Rendőrbíróságokra vonatkozó szabályok
  • Egyszerű eljárás

2016. november 28-tól kezdve amennyiben Ön olyan követelést terjeszt be, amelynek pénzben kifejezett értéke nem haladja meg az 5000 GBP összeget és ingó vagyon kifizetésére, leszállítására vagy birtoklásának helyreállítására, vagy egy személyt valamely konkrét cselekvésre felszólító végzésre irányul, az egyszerű eljárást kell igénybe vennie.

A határozat felülvizsgálata:

A felülvizsgálatnak két fajtája létezik: a bírósági határozat visszavonása és a fellebbezés.

A 13.6. sz. szabály értelmében a bírósági határozat visszavonását bármely fél kérheti visszavonási kérelem beterjesztésével, a 2018. július 30. előtt hozott határozatok esetében a 13B(1). sz. formanyomtatványon, a 2018. július 30-án vagy ezt követően hozott határozatok esetében a 13B(2). sz formanyomtatványon, a határozat visszavonása mellett szóló indokok kifejtésével. A kérelmet beterjesztő félnek továbbá válaszadási kérdőívet is ki kell töltenie (4A. sz formanyomtatvány), amelyet a megfelelő 13B. formanyomtatvánnyal együtt kell beküldeni a bíróságnak.

A 16.2. sz. szabály értelmében bármely fél fellebbezhet a rendőrbírósági fellebbviteli bírósághoz (Sheriff Appeal Court) a bíróság határozatát tartalmazó formanyomtatvány elküldésétől számított 4 héten belül (a 16A. sz formanyomtatványon) beterjesztett fellebbezési kérelemmel, amelyben a fél megnevezi azon jogkérdéseket, amelyek mérlegelését kéri a rendőrbírósági fellebbviteli bíróságtól.

A szabályok teljes szövege a rendőrbíróságokra vonatkozó fejezetben található az alábbi linken:

Skóciai bíróságok

az egyszerű eljárásra vonatkozó bírósági eljárási szabályzatnál (Act of Sederunt). A formanyomtatványok és a szabványvégzések az ezt követő részben találhatók.

Kis értékű követelések

A kis értékű követelések szabályairól szóló 2002. évi törvény az azon követelések esetén követendő eljárást szabályozza, ahol a pertárgy értéke nem haladja meg a 3000 GBP összeget. (2016. november 28-tól kezdve amennyiben Ön olyan követelést terjeszt be, amelynek pénzben kifejezett értéke nem haladja meg az 5000 GBP összeget, és ingó vagyon kifizetésére, leszállítására vagy birtoklásának helyreállítására, vagy egy személyt valamely konkrét cselekvésre felszólító végzésre irányul, az egyszerű eljárást kell igénybe vennie – lásd feljebb.)

A határozat felülvizsgálata:

A felülvizsgálatnak három fajtája létezik: a bírósági végzés visszavonása, fellebbezés, valamint az egyazon követelés keretében a végzés megváltoztatására stb. vonatkozó kérelmek.

A 21.10. sz. szabály értelmében bármely fél kérheti a végzés megváltoztatását, lezárását vagy érvénytelenítését, vagy az adott végzés végrehajtásának felfüggesztését, egy ilyen értelmű jegyzőkönyv benyújtásával, amely röviden ismerteti a kérelem indokolását.

A 22.1. sz. szabály értelmében bármely fél kérelmezheti a hozott végzés visszavonását a jegyzőkönyvvel együtt benyújtott 20. sz. formanyomtatványon, amelyben a fél magyarázatot nyújt távolmaradásának okára és kifejti a tervezett védekezését.

A 23.1. sz. szabály értelmében a jogerős végzéstől számított 14 napon belül bármely fél fellebbezhet a rendőrbíróság elnökénél (sheriff principal) a 21. sz. fellebbezési formanyomtatvány benyújtásával, amelyben másik bíróság véleményét kéri az ügyben és megjelöli a fellebbezés alapját képező jogkérdést.

A 23.4. sz. szabály értelmében a bíróság fizetésütemezési utasítására vonatkozó határozat elleni fellebbezés megengedése iránti kérelem a 22. sz. formanyomtatványon nyújtható be, a fellebbezés alapját képező jogkérdés megjelölésével. Amennyiben a bíróság helyt ad a kérelemnek, a fellebbezést a 23. sz. formanyomtatványon kell benyújtani, és a fellebbező fél köteles e tényről valamennyi érintett felet tájékoztatni a fellebbezésnek helyt adó végzéstől számított 14 napon belül.

A szabályok teljes szövege az SCTS honlapjának rendőrbíróságokra vonatkozó fejezetében található: Kis értékű követelésekre vonatkozó szabályok , valamint a kapcsolódó űrlapok: Formanyomtatványok kis értékű követelésekhez

Gyorsított eljárás

A gyorsított eljárásra vonatkozó 2002. évi szabályok az azon követelések esetén követendő eljárást szabályozzák, ahol a pertárgy értéke több mint 3000 GBP, de nem haladja meg az 5000 GBP összeget. (2016. november 28-tól kezdve amennyiben Ön olyan követelést terjeszt be, amelynek pénzben kifejezett értéke nem haladja meg az 5000 GBP összeget, és ingó vagyon kifizetésére, leszállítására vagy birtoklásának helyreállítására, vagy egy személyt valamely konkrét cselekvésre felszólító végzésre irányul, az egyszerű eljárást kell igénybe vennie – lásd feljebb.)

A határozat felülvizsgálata:

Háromféle felülvizsgálat létezik: a végzés visszavonása, a fellebbezés, valamint az egyazon követelés keretében végzés megváltoztatására stb. vonatkozó kérelmek. Külön rendelkezések vonatkoznak továbbá a fizetés ütemezésére vonatkozó bírósági utasítással kapcsolatos fellebbezésekre.

A 24.1. sz. szabály értelmében bármely fél kérelmezheti a meghozott végzés visszavonását a 30. sz. jegyzőkönyv-formanyomtatvány benyújtásával, amelyben a fél magyarázatot nyújt távolmaradására és kifejti a tervezett védekezését.

A 25.1. sz. szabály értelmében bármely fél fellebbezhet a rendőrbíróság elnökénél a jogerős végzéstől számított 14 napon belül a 31. sz. formanyomtatványon benyújtott fellebbezési feljegyzéssel, másik bíróság véleményét kérve az ügyben és megjelölve a fellebbezés alapját képező jogkérdést.

A 25.4. sz. szabály értelmében a bíróság fizetésütemezési utasítására vonatkozó határozat elleni fellebbezés megengedése iránti kérelem a 32. sz. formanyomtatványon nyújtható be, a fellebbezés alapját képező jogkérdés megjelölésével. Amennyiben a bíróság helyt ad a kérelemnek, a fellebbezést a 33. sz. formanyomtatványon kell benyújtani, és a fellebbező fél köteles e tényről valamennyi érintett felet tájékoztatni a fellebbezésnek helyt adó végzéstől számított 14 napon belül.

A szabályok teljes szövege az SCTS honlapjának rendőrbíróságokra vonatkozó fejezetében található az alábbi linken: Gyorsított eljárásra vonatkozó szabályok, valamint a kapcsolódó formanyomtatvány: Formanyomtatványok a gyorsított eljáráshoz.

Rendes eljárás

A rendes eljárásra vonatkozó 1993. évi szabályok az azon fizetésre kötelezési keresetek során követendő eljárást szabályozzák, ahol a pertárgy értéke meghaladja az 5000 GBP összeget.

A határozat felülvizsgálata:

A fellebbezésre kétféle lehetőség áll rendelkezésre: a rendőrbíróság elnöke vagy a Legfelsőbb Polgári Bíróság elé terjesztett fellebbezés, valamint az eredeti helyzet visszaállítására (Reponing) irányuló eljárás.

A 8.1. sz. szabály értelmében az alperes kérelmezheti a távollétében hozott végzés visszavonását az eredeti helyzet visszaállítását kérő levél (reponing note) benyújtásával, amelyben ismerteti a tervezett védekezést és magyarázatot nyújt távolmaradásának okára. E kérelemhez nincs előírt formanyomtatvány, azonban általában az alapbeadvány (G1. sz. formanyomtatvány) stílusában készül. Amennyiben a bíróság helyt ad a kérelemnek, az eljárás úgy folytatódik, mintha az alperes védekezési szándékát írásban jelezte volna.

A 31.3. sz. szabály értelmében a Legfelsőbb Polgári Bírósághoz címzett fellebbezést az elsődleges kapcsolattartási lapon vagy külön lapon írásban, fellebbezési beadvánnyal kell benyújtani a rendőrbíróság titkáránál. A 31.4. sz. szabály értelmében a rendőrbíróság elnökének címzett fellebbezést az A1. sz. formanyomtatványon kell fellebbezési beadványként benyújtani. A 31.1. és 31.2. sz. szabály az előírt határidőkről rendelkezik.

A szabályok teljes szövege az SCTS honlapjának rendőrbíróságokra vonatkozó fejezetében található az alábbi linken: Rendes eljárásra vonatkozó szabályok.

  • A Legfelsőbb Polgári Bíróság 1994. évi szabályzata

A határozat felülvizsgálata:

A 19.2. sz. szabály értelmében az alperes kérvényezheti a végzés visszavonását, egyidejűleg köteles védekezést benyújtani a folyamatban. Az eljárás úgy folytatódik, mintha a védekezést időben beterjesztették volna.

A teljes szabályozás az SCTS honlapjának Legfelsőbb Polgári Bíróságra vonatkozó fejezetében található az alábbi linken: Legfelsőbb Polgári Bíróságra vonatkozó szabályok.

3. Használható nyelvek (20. cikk (2) bekezdésének c) pontja)

A Skóciába küldött tanúsítványokat angol nyelven kiállítva fogadják el.

4. Közokiratok hitelesítésére kijelölt hatóságok (25. cikk)

Ha a közokiratot megőrzés és végrehajtás céljából az ún. Books of Council and Session hivatalos nyilvántartásba jegyzik be, a tanúsítványt a nyilvántartás kezelője állítja ki.

A nyilvántartás kezelőjének (Keeper of the Records) elérhetősége:

Registers of Scotland

Erskine House

68 Queen Street

Edinburgh

EH2 4NF

Tel.: 0845 607 0161

E-mail-cím: customer.services@ros.gov.uk

Ha az okiratot a rendőrbíróság nyilvántartásába jegyzik be megőrzés és végrehajtás céljából, a tanúsítványt a rendőrbíróság titkára állítja ki. A rendőrbíróságok európai végrehajtási szabályainak 5. számú szabálya tekintetében a rendelet 25. cikke (1) bekezdésének megfelelően benyújtott hitelesítési kérelemhez eskü alatt tett nyilatkozatot kell csatolni. A rendőrbíróságok adatai a SCTS honlapjának A bíróságok elhelyezkedése c. része alatt találhatóak.

Utolsó frissítés: 27/07/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.