Európai végrehajtható okirat

Szlovákia

Tartalomszolgáltató:
Szlovákia

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Szlovákia

Bírósági határozatok elismerése és végrehajtása – Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok (európai végrehajtható okirat)


*kötelező választás

1. Kijavítási és visszavonási eljárás (10. cikk (2) bekezdése)

A 160/2015. sz. törvény (Polgári perrendtartás (Civilný sporový poriadok)) 21. szakasza értelmében az a bíróság jogosult a tanúsítvány kijavítására és visszavonására is, amely a határozatot hozta, illetve amely a megállapodást jóváhagyta vagy amely előtt a megállapodás megszületett.

2. Felülvizsgálati eljárások (19. cikk (1) bekezdése)

A rendelet 19. cikke (1) bekezdésének a) pontját illetően a Szlovák Köztársaság bíróságai jogosultak a határozatok felülvizsgálatára a polgári perrendtartás 355–457. §-ának megfelelően. A rendelet 19. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint a bíróságok felülvizsgálják a határozatot a polgári perrendtartás 122. §-ával összhangban (kivétel a határidő lejárta alól).

A 355–457. § rendelkezik az egyes jogorvoslatokról (fellebbezés, perújítás és felülvizsgálat). Az egyes rendelkezések szabályozzák a jogorvoslati kérelem elfogadhatóságának feltételeit, az adatokat, amelyeket a jogorvoslati kérelemnek tartalmaznia kell, a bíróság feladatait, valamint a bíróságok fellebbezéssel kapcsolatos döntéshozatali eljárásait.

A polgári perrendtartásról szóló törvény szövege a Slov-lex.sk honlapon található.

3. Használható nyelvek (20. cikk (2) bekezdésének c) pontja)

A rendelet 20. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti elfogadott nyelv a Szlovák Köztársaságban a szlovák nyelv.

4. Közokiratok hitelesítésére kijelölt hatóságok (25. cikk)

A Szlovák Köztársaságban a polgári perrendtartásról szóló törvény 21. §-a szerint a tanúsítványok kiállítására, kijavítására vagy visszavonására a közokiratokra vonatkozó különös szabályozás értelmében jogosult hatóságok a megyei bíróságok (krajský súd), amelyek a nemzetközi magánjogi és eljárási szabályokról szóló 97/1963. Zb. módosított törvény 62. §-ával összhangban okiratok hitelesítésére jogosultak.

A megyei bíróság jogosult a közokirat hitelesítésére vagy az apostille kiállítására a következők tekintetében: a kerületi bíróság közigazgatási területén található járási bíróságok, közjegyzők vagy bírósági végrehajtók által kiállított okiratok; olyan okiratok, amelyeknek a hitelességét ellenőrizték vagy amelyeken az aláírások hitelességét ellenőrizték, valamint a fordítók által készített fordítások vagy a szakértők által készített jelentések.

A 97/1963 Zb. törvény szövege a Slov-lex.sk honlapon található.

Utolsó frissítés: 09/04/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.