Sprendimų vykdymo Europoje tvarka

Austrija

Turinį pateikė
Austrija

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

– Jei priimami teismo sprendimai ir sudaromi taikūs susitarimai, taip pat susitarimai dėl 4 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytų išlaikymo prievolių: prašymas panaikinti ar ištaisyti pažymą, kaip Europos vykdomąjį raštą, turi būti pateiktas teismui ar administracinei institucijai, pateikusiai pažymą (Austrijos vykdymo kodekso (Exekutionsordnung) 419 straipsnio 1 ir 2 dalys).

– Jei tai yra vykdytini autentiški dokumentai (Notariatsakte): prašymas dėl ištaisymo turi būti paduodamas autentišką dokumentą parengusiam notarui, o jei tai neįmanoma – pagal Austrijos notarų kodekso (Notariatsordnung) 119, 146 ir 149 straipsnius atsakingam pareigūnui. Įgaliojimai panaikinti notaro išduotą pažymą suteikiami teismui, pagal proceso teisę turinčiam jurisdikciją priimti sprendimą dėl ieškinių, kuriais ginčijamas autentiško dokumento vykdytinumas (Vykdymo kodekso 419 straipsnio 3 dalis).

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

– Jei dokumentas įteiktas tinkamai: teikiamas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand), jeigu nebūtų laikomasi ieškinio užginčijimui nustatyto termino arba nedalyvaujama posėdyje.

– Jei dokumentas nebuvo tinkamai įteiktas: jei sprendimas priimamas pagal vieno etapo procedūrą, pavyzdžiui, mokėjimo įsakymas (Zahlungsbefehl) arba įpareigojimas apmokėti vekselį (Wechselzahlungsauftrag), teikiamas prašymas įteikti iš naujo (Antrag auf neuerliche Zustellung); jei priimtas teismo sprendimas už akių, teikiamas išsamus apeliacinis skundas (Berufung); o jei priimtas kitas sprendimas, grindžiamas už akių priimtu sprendimu, – teikiamas apeliacinis skundas teisės klausimu (Rekurs).

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Vokiečių kalba.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

– Jei tai yra 4 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytos rūšies susitarimai dėl išlaikymo: administracinė institucija, su kuria buvo sudarytas susitarimas.

– Jei tai yra vykdytini autentiški dokumentai: autentišką dokumentą parengęs notaras arba, jei tai neįmanoma, – pagal Austrijos notarų kodekso 119, 146 ir 149 straipsnius atsakingas pareigūnas. Išsamus notarų sąrašas pateikiamas Austrijos notarų rūmų (Österreichische Notariatskammer) interneto svetainėje šiuo adresu: http://www.notar.at/

Paskutinis naujinimas: 19/06/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.