Sprendimų vykdymo Europoje tvarka

Bulgarija

Turinį pateikė
Bulgarija

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Išnagrinėjęs bylą, pirmosios instancijos teismas gali ištaisyti arba panaikinti Europos vykdomojo rašto dėl neginčytino reikalavimo pažymėjimą (Civilinio proceso kodekso 619 straipsnio 4 dalis).

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Skolininkas gali pateikti Aukščiausiajam kasaciniam teismui prašymą peržiūrėti atitinkamą sprendimą pagal Reglamento 19 straipsnį. Teismas nagrinėja prašymą pagal Civilinio proceso kodekso 24 skyrių „Teisiškai įsigaliojusių sprendimų panaikinimas“.

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Bulgarijos Respublika nurodo bulgarų kalbą.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Kompetentinga institucija yra teismas, kurio jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje buvo išduotas dokumentas (Civilinio proceso kodekso 619 straipsnio 1 dalis).

Paskutinis naujinimas: 27/10/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.