Sprendimų vykdymo Europoje tvarka

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Ištaisymo tvarka yra tokia pati, kaip nurodyta Civilinio proceso taisyklėse. Europos vykdomojo rašto pažymėjimą galima ištaisyti, jeigu jame yra reikšmingų klaidų arba neatitikimų tarp teismo sprendimo ir pažymėjimo.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Bet kokia teismo sprendimo peržiūros procedūra gali būti įregistruota pagal Civilinio proceso taisykles ir, remiantis Nutarimu Nr. 48, visi prašymai turi būti pateikti raštu ir įteikti suinteresuotosioms šalims ne vėliau kaip keturios dienos iki posėdžio dienos. Prašymui pateikti galima naudotis Reglamento VI priede pateikta forma.

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Graikų ir anglų kalbos.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Netaikoma. Kipro teisės sistemoje nėra autentiškų dokumentų, kuriems taikomas Reglamento 4 straipsnis.

Paskutinis naujinimas: 12/07/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.