Sprendimų vykdymo Europoje tvarka

Suomija

Turinį pateikė
Suomija

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Ištaisymo tvarka, nurodyta 10 straipsnio 2 dalies a punkte

Įstatyme dėl neginčytinų reikalavimų Europos vykdomojo rašto (825/2005) nustatyta tokia ištaisymo tvarka:

Esminės klaidos Europos vykdomojo rašto pažymėjime ištaisymas (2 skirsnis)

Jei reglamente nurodytas teismo sprendimas, teisminis susitarimas arba autentiškas dokumentas klaidingai nurodytas pagal reglamentą išduotame pažymėjime, pažymėjimą išdavęs teismas arba kita institucija, gavusi prašymą, turi ištaisyti neatitikimą.

Prašymas ištaisyti Europos vykdomojo rašto pažymėjimą gali būti pateiktas naudojant VI priede pateiktą standartinę formą. Turėtų būti taisomas pažymėjimo originalas. Jei pažymėjimo originalo ištaisyti neįmanoma, kreditoriui turi būti išduotas naujas pažymėjimas. Apie ištaisymą kuo greičiau turi būti pranešta šalims, kurios buvo pateikusios prašymą išduoti pažymėjimo kopiją. Jeigu dėl šio klausimo buvo pateiktas apeliacinis skundas, apie ištaisymą turi būti pranešta apeliaciniam teismui.

Panaikinimo tvarka, nurodyta 10 straipsnio 2 dalies a punkte

Įstatyme dėl neginčytinų reikalavimų Europos vykdomojo rašto nustatyta tokia panaikinimo procedūra:

Europos vykdomojo rašto pažymėjimo panaikinimas (3 skirsnis)

Jei pažymėjimas, kuriuo reglamente nurodytas teismo sprendimas, teisminis susitarimas ar autentiškas dokumentas patvirtinamas Europos vykdomuoju raštu, yra aiškiai klaidingai išduotas atsižvelgiant į reglamente nustatytus reikalavimus, pažymėjimą išdavęs teismas ar kita institucija, gavusi prašymą, turi panaikinti pažymėjimą.

Prašymas panaikinti Europos vykdomojo rašto pažymėjimą gali būti pateiktas naudojant VI priede pateiktą standartinę formą. Šalims suteikiama galimybė pasisakyti, nebent būtų akivaizdu, kad tai yra nebūtina.

Panaikinimas pažymimas pažymėjimo originale, jei tai įmanoma. Apie panaikinimą kuo greičiau turi būti pranešta šalims, kurios buvo pateikusios prašymą išduoti pažymėjimo kopiją. Jeigu dėl šio klausimo buvo pateiktas apeliacinis skundas, apie panaikinimą turi būti pranešta apeliaciniam teismui.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

1.1 Ištaisymo tvarka, nurodyta 10 straipsnio 2 dalies a punkte

Vyriausybės Parlamentui perduoto įstatymo (HE 137/2005) dėl Reglamento (EB) Nr. 805/2004, sukuriančio Europos vykdomąjį raštą, projekto 2 skyriuje siūloma tokia ištaisymo tvarka:

Esminės klaidos ištaisymas Europos vykdomojo rašto pažymėjime

Jei teismo sprendimas, teisminis susitarimas ar autentiškas dokumentas klaidingai išdėstomi pažymėjime, išduotame pagal reglamentą, pažymėjimą išdavęs teismas ar kita institucija, esant prašymui, turi ištaisyti neatitikimą.

Prašymas dėl ištaisymo gali būti pateiktas naudojant tipinę formą, esančią reglamento VI priede. Turėtų būti taisomas pirminis pažymėjimas. Jei neįmanoma ištaisyti pirminio pažymėjimo, skolininkui turi būti išduotas naujas pažymėjimas. Apie ištaisymą kaip įmanoma greičiau turi būti pranešta šalims, kurios buvo pateikusios prašymą gauti pažymėjimo kopiją. Jei dėl šio klausimo buvo pateiktas skundas, apie ištaisymą turi būti pranešta apeliaciniam teismui.

1.2 Panaikinimo tvarka, nurodyta 10 straipsnio 2 dalies b punkte

Vyriausybės Parlamentui perduoto įstatymo (HE 137/2005) dėl Reglamento (EB) Nr. 805/2004, sukuriančio Europos vykdomąjį raštą, projekto 3 skyriuje siūloma tokia panaikinimo tvarka:

Europos vykdomojo rašto pažymėjimo panaikinimas

Jei pažymėjimas, kuriuo teismo sprendimas, teisminis susitarimas ar autentiškas dokumentas patvirtinamas Europos vykdomuoju raštu, yra aiškiai klaidingai išduotas atsižvelgiant į reglamente nustatytus reikalavimus, pažymėjimą išdavęs teismas ar kita institucija, esant prašymui, turi panaikinti pažymėjimą.

Prašymas panaikinti gali būti pateiktas naudojant tipinę formą, esančią reglamento VI priede. Šalims suteikiama galimybė pasisakyti, nebent būtų akivaizdu, kad tai yra nebūtina.

Panaikinimas pažymimas pažymėjimo originale, jei tai įmanoma. Apie panaikinimą kaip įmanoma greičiau turi būti pranešta šalims, kurios buvo pateikusios prašymą gauti pažymėjimo kopiją. Jei dėl šio klausimo buvo pateiktas skundas, apie panaikinimą turi būti pranešta apeliaciniam teismui.

Šis įstatymas turėtų įsigalioti 2005 m. spalio 21 d.

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Gali būti pateiktas Europos vykdomojo rašto pažymėjimo vertimas į suomių, švedų ar anglų kalbą.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Suomijoje autentiški dokumentai, kaip numatyta 4 straipsnio 3 dalies b punkte, yra pasirašyti susitarimai dėl išlaikymo, patvirtinti kiekvieno miesto ar savivaldybės socialinės tarybos. Socialinės tarybos taip pat išduos Europos vykdomojo rašto pažymėjimą dėl tokių susitarimų.

Suomijos miestų ir savivaldybių sąrašą elektroniniu formatu galima rasti Teisingumo ministerijos prižiūrimose interneto svetainėse www.oikeus.fi. Miestų ir savivaldybių adresus taip pat galima rasti Vietinių ir regioninių institucijų asociacijos interneto svetainėse www.kunnat.net.

Paskutinis naujinimas: 22/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.