Sprendimų vykdymo Europoje tvarka

Prancūzija

Turinį pateikė
Prancūzija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Prancūzija

Teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas – Europos vykdomasis raštas


*būtina nurodyti

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Prašymas ištaisyti vykdomąjį raštą, esant esminėms klaidoms, ar jį panaikinti, jei buvo neteisėtai išduotas, kaip numatyta 10 straipsnio 2 dalyje, turi būti pateiktas vykdomąjį raštą išdavusio teismo kanceliarijos tarnybos (services de greffe judiciaire) direktoriui.

Sprendimas atmesti prašymą dėl ištaisymo ar panaikinimo gali būti apskųstas teismo pirmininkui adresuotu prašymu.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

19 straipsnyje numatyta peržiūros tvarka yra bendra nagrinėjimo tvarka, taikoma teismo, išdavusio pirminį vykdomąjį raštą, sprendimams.

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Registruoti priimami kreditorių Prancūzijos institucijoms siunčiami Europos vykdomieji raštai, parengti prancūzų, anglų, vokiečių, italų ir ispanų.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Reglamento 25 straipsnyje nurodytos institucijos – notaras arba juridinis asmuo, notarų biuro, kuriame saugomas gauto dokumento originalas, savininkas.

Paskutinis naujinimas: 28/06/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.