Sprendimų vykdymo Europoje tvarka

Graikija

Turinį pateikė
Graikija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Graikija

Teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas – Europos vykdomasis raštas


*būtina nurodyti

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Kai buvo išduotas Europos vykdomojo rašto pažymėjimas dėl teismo sprendimo, pažymėjimo ištaisymo arba panaikinimo tvarka yra nustatyta Reglamento (EB) Nr. 805/2004 10 straipsnyje; ta pati tvarka taikoma ir pažymėjimams dėl teisminių susitarimų (Reglamento 24 straipsnio 3 dalis) bei dėl autentiškų dokumentų (25 straipsnio 3 dalis). Graikijoje tokio tipo procedūros ir, žinoma, procedūros dėl jurisdikcijos reglamentuojamos Civilinio proceso kodekso (graik. κώδικας πολιτικής δικονομίας) 933 straipsniu, susijusiu su prieštaravimų vykdomojo dokumento galiojimui teikimo tvarka. Tačiau tokiu atveju nėra galimybės apskųsti sprendimą ištaisyti ar panaikinti, atitinkamai taikant reglamento 10 straipsnio 4 dalį, kuris pagal 24 straipsnio 3 dalį ir pagal 25 straipsnio 3 dalį taip pat taikomas teisminiams susitarimams ir autentiškiems dokumentams.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Jeigu Europos vykdomuoju raštu patvirtintas teismo sprendimas turi būti peržiūrėtas dėl to, kad skolininkas negalėjo apsiginti, nes per vėlai gavo teismo šaukimą, ar dėl force majeure, t. y. dėl nuo jo nepriklausančių nepaprastų aplinkybių, taikoma procedūra, kuria kilmės teismas vadovavosi priimdamas sprendimą. Kitaip tariant, prieštaravimo sprendimui už akių procedūra pagal Civilinio proceso kodeksą (495, 501 ir tolesni straipsniai).

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Prašymai patvirtinti vienoje valstybėje narėje vykdytiną autentišką dokumentą Europos vykdomuoju raštu pagal Reglamento 25 straipsnio 1 dalį priimamos graikų arba anglų kalba.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Institucija, kompetentinga tvirtinti Europos vykdomąjį raštą, t. y. autentišką dokumentą, kaip apibrėžta Reglamento 4 straipsnio 3 dalyje kartu su Graikijos civilinio proceso kodekso 904 straipsnio 2 dalies d ir g punktais, notarinių dokumentų atžvilgiu yra juos išdavęs notaras ar jo teisinis pavaduotojas, t. y. tie asmenys, kurie pagal Graikijos teisę yra atsakingi už vykdomųjų raštų išdavimą. Dokumentų, kurie pagal teisės aktus yra apibrėžiami kaip vykdomieji dokumentai, tačiau jų neišduoda teisėjai, atžvilgiu kompetentinga institucija yra juos išdavęs asmuo pagal tą pačią tvarką kaip ir notarinių dokumentų atžvilgiu.

Paskutinis naujinimas: 19/04/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.