Sprendimų vykdymo Europoje tvarka

Vengrija

Turinį pateikė
Vengrija

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Vengrijos teritorijoje Europos vykdomojo rašto pažymėjimo ištaisymo ir panaikinimo tvarka numatyta 1994 m. įstatymo LIII dėl teisminio vykdymo II skyriuje.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Teismo sprendimo, kuriuo remiantis dokumentas patvirtinamas kaip Europos vykdomasis raštas, peržiūrėjimo tvarka reglamentuojama 1952 m. įstatymo III dėl civilinio kodekso VII skyriaus nuostatomis.

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Kalbos, kuriomis priimami Europos vykdomojo rašto pažymėjimai, yra anglų ir vengrų.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Institucija, kompetentinga patvirtinti Vengrijoje išduotą autentišką dokumentą kaip Europos vykdomąjį raštą, paprastai yra apylinkės, kurios teritorijoje yra dokumentą išdavusi institucija, teismas.

Tačiau tais atvejais, kai autentiškas dokumentas, draudimas arba taikos sutartis yra parengiami ir patvirtinami notaro ir turi tokią pat galią kaip priimti teismo sprendimu, kompetentinga patvirtinimo institucija yra notaras.

Teismus, kompetentingus patvirtinti Vengrijoje išduotus autentiškus dokumentus kaip Europos vykdomuosius raštus, galite rasti naudodamiesi paieškos priemone puslapio viršuje.

Notarus, atliekančius patvirtinimo institucijų funkciją, galite rasti naudodamiesi paieškos funkcija, pateikiama čia.

Paskutinis naujinimas: 24/10/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.